Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muutokset - YM pyytää lausuntoja

Julkaistu 2015-12-18 10:20:45 EET.

Rakennusten energiatodistuksesta annetun asetuksen muutoksista pyydetään lausuntoja.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksesta annettua asetusta.

Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1. ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.

Lausuntopyyntö tiedostoineen löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.

 

Takaisin