Energiatodistukset esille julkisissa rakennuksissa

Julkaistu 2015-06-12 12:07:38 EEST.

Energiatodistus on asetettava nähtäville kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joissa yleisön toistuvien käyntien kohteena oleva kerrosala ylittää 500 neliömetriä. Heinäkuun alusta alkaen kerrosalan raja laskee 250 neliömetriin. Jos rakennuksella ei vielä ole energiatodistusta, tulee viranomaisen tai laitoksen hankkia energiatodistus, jotta se voidaan asettaa nähtäville.

Julkisia palveluja tarjoavia viranomaisia tai laitoksia ovat tyypillisesti valtion ja kuntien viranomaiset, kuntayhtymät, valtion ja kuntien palveluliikelaitokset ja julkisoikeudellista tehtävää hoitavat muut laitokset.

Rakennuksia, joissa tarjotaan julkisia palveluita, ja joissa on yleisön toistuvien käyntien kohteena olevia tiloja ovat esimerkiksi:

 • Koulurakennukset
 • Kulttuurirakennukset (Kirjastot, museot)
 • Sairaalat
 • Hoitokodit

 Nähtävillä olo velvoitteeseen liittyviin neliöihin ei lasketa muun muassa seuraavia tiloja:

 • Toimistotiloja
 • Tuotantotiloja
 • Henkilökunnan käytössä olevia tiloja

Energiatodistuksen tulee olla näkyvällä paikalla, josta se on selvästi yleisön nähtävissä. Nähtävillä on oltava joko alkuperäinen tai jäljennös energiatodistuksen etusivusta vähintään luonnollisessa koossa. Todistuksen voi asettaa esille myös sähköisesti, mutta vain jos tiedot ovat esillä jatkuvasti.

Energiatodistus esille myös muissa rakennuksissa

Energiatodistus on asetettava nähtäville myös muissa rakennuksissa, jos rakennuksesta yli 500 neliömetriä on yleisön toistuvien käyntien kohteena, ja kyseiseen rakennukseen on hankittu energiatodistus. Pelkästään nähtävillä olo velvoitetta varten ei energiatodistusta näissä rakennuksissa kuitenkaan tarvitse hankkia.

Velvoite koskee muun muassa näitä rakennuksia:

 • Kaupat
 • Kauppakeskukset
 • Valintamyymälät
 • Ravintolat
 • Teatterit
 • Pankit
 • Hotellit

Jos julkisia palveluja tarjotaan vuokratuissa tiloissa, velvoite koskee eräin poikkeuksin vain tiloja, joissa vuokrasopimus on tehty 1. kesäkuuta 2013 jälkeen.

Energiatodistusten neuvontapalvelu auttaa

Motiva Oy antaa energiatodistuksiin liittyvää neuvontaa ympäristöministeriön toimeksiannosta sekä kuluttajille että energiatodistusten laatijoille: www.motiva.fi/energiatodistus.

Puhelinneuvonta palvelee tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 numerossa (09) 6122 5090, puhelinneuvonta on suljettu heinäkuussa. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse: energiatodistus@motiva.fi.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy,
puh. (09) 6122 5026, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

 

 

 

Takaisin