Uutiset: Arkisto

01.12.2014 - 31.12.2014

YM: Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä

Julkaistu 03.12.2014 08.39.23.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.

YM: Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa

Julkaistu 04.12.2014 13.19.52.

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä. Uutta tietojärjestelmää hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Laki on tekninen, mutta tarvitaan, jotta tietosuoja voidaan asianmukaisesti turvata ja laadittujen todistusten valvonta olisi mahdollista.

Takaisin