Uutiset

YM: Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle

Julkaistu 05.10.2015 15.19.51.

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa esitetään muutoksia rakennusten energiatodistukseen.

Energiatodistukset esille julkisissa rakennuksissa

Julkaistu 12.06.2015 12.07.38.

Energiatodistus on asetettava nähtäville kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joissa yleisön toistuvien käyntien kohteena oleva kerrosala ylittää 500 neliömetriä. Heinäkuun alusta alkaen kerrosalan raja laskee 250 neliömetriin. Jos rakennuksella ei vielä ole energiatodistusta, tulee viranomaisen tai laitoksen hankkia energiatodistus, jotta se voidaan asettaa nähtäville.

ARA ja Motiva: Energiatodistusrekisteri kokoaa energiatodistukset yhteen 1.5.2015 alkaen

Julkaistu 16.04.2015 13.20.16.

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.5.2015 alkaen. Energiatodistustietojärjestelmän ydin on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri (www.energiatodistusrekisteri.fi), joka kokoaa laaditut energiatodistukset yhteen. Rekisterin kautta pystyy jatkossa etsimään tietoja esimerkiksi asuinkerrostalojen energiatodistuksista. Rekisterin myötä saadaan myös tarkkaa tietoa siitä, millaista rakennuskantaa Suomessa on.

Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Julkaistu 12.03.2015 11.15.19.

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia. Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle tänään. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää poistamalla vertailtavuusongelmat, joita eri energiamuotojen kertoimet ovat aiheuttaneet. Selvitystyö on tehty eduskunnan aiemmin kansalaisaloitteen yhteydessä tekemän lausuman perusteella.

Omakotitalojen energiatodistusten hinnat laskeneet

Julkaistu 29.01.2015 12.53.44.

Omakotitalojen energiatodistusten hinnat ovat laskeneet vuodesta 2013. Olemassa olevan omakotitalon energiatodistus maksoi vuonna 2014 keskimäärin noin 300–360 euroa, kun vuonna 2013 todistus maksoi yli 500 euroa. Uudisomakotitalon energiatodistuksen hinta on noin 150–200 euroa, kun vuonna 2013 se oli hieman alle 300 euroa.

YM: Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa

Julkaistu 04.12.2014 15.19.52.

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä. Uutta tietojärjestelmää hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Laki on tekninen, mutta tarvitaan, jotta tietosuoja voidaan asianmukaisesti turvata ja laadittujen todistusten valvonta olisi mahdollista.

YM: Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä

Julkaistu 03.12.2014 10.39.23.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.

Motiva selvittää: Käynnissä kysely energiatodistusten laatijoille

Julkaistu 22.10.2014 13.38.26.

Motiva selvittää viime vuotiseen tapaan jälleen energiatodistusten hintatasoa sekä todistusten laatimiseen kuluvaa aikaa. Kysely on lähetetty energiatodistusten laatijoille, jotka ovat laatineet energiatodistuksia vuosina 2013 ja 2014.