Siirtymäajat

1 Milloin uudet säädökset tulevat koskemaan eri aikaan rakennettuja rakennuksia ja erityyppisiä rakennuksia?

V: Uuden lain mukaan uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää kun rakennuslupaa haetaan.

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Vaatimus koskee 1.6.2013 alkaen asuinkerrostaloja sekä uudehkoja pientaloja (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). 

Energiatodistus tulee käyttöön vaiheittain eri rakennustyypeille:

  • 1.7.2014: rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
  • 1.7.2015: hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2017: vanhemmat pientalot (ennen vuotta 1980 käyttöön otetut pientalot)
2 Onko energiatodistus pakollinen vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle?

Kysymys:

Onko pakollinen 2008 valmistuneen pientalon energiatodistus, tällä hetkellä? Milloin tulee pakolliseksi ??

VASTAUS:

Energiatodistus tarvitaan vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle jo nyt myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (eli 1.6.2013 alkaen).

Mikäli ette ole myymässä tai vuokraamassa taloa, ette todistusta tarvitse.

3 Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

Kysymys:

Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

VASTAUS:

Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä ennen vuotta 1980 käyttöön otetuilta pientaloilta 1.7.2017 alkaen. Rakennuksen alkuperäinen rakennusvuosi ratkaisee.