Rivitalot, kerrostalot, taloyhtiöt

1 Muodostuuko 7-asunnon rivitalon E-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan? Ja toteutuneet kerrotaan ainoastaan selvitysosassa?

Muodostuuko 7-asunnon rivitalon E-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan? Ja toteutuneet kerrotaan ainoastaan selvitysosassa?

VASTAUS: Kyllä, rivitalon energialuokka on rakennuksen lähtötiedoista laskettu laskennallinen arvo. Toteutuneet kulutukset esitetään energiatodistuksen sivulla 5. Rivitalon energiatodistus laaditaan koko rakennukselle, ei asuntokohtaisesti.

2 Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko en

Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko energiatodistusta ja laaditaanko se yhtiöstä vai jokaisesta talosta erikseen?

VASTAUS: Energiatodistus on rakennuskohtainen, joten todistus laaditaan jokaiselle erillistalolle erikseen. Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus tarvitsee laatia vain sille rakennukselle, jota ollaan myymässä tai vuokraamassa. Kuluista vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen erillistalon omistaja. Yleensä on kustannustehokkainta samalla kerralla teettää energiatodistukset taloyhtiön mahdollisille muille rakennuksille samalla kertaa. Kaikki energiatodistukset ovat kuitenkin voimassa 10 vuotta.

Jos rakennuksen koko kunnossapitovastuu on siirretty osakkaalle, todistuksen hankintavelvollisuus kuuluu osakkaalle. Mutta tilanteessa, jossa esim. erillistalojen lämmitystapa on kaukolämpö, maalämpö tms. ja jolla lämmitetään yhtiön kaikki erillistalot, on vastuu energiatodistuksen hankinnasta taloyhtiöllä. Energiatodistuslain näkökulmasta koko rakennuksen kunnossapitovastuu ei ole siirtynyt osakkaalle, sillä lämmöntuotto tulee yhtiön kautta.

3 Tarvitaanko kerrostalo-osakkeeseen energiatodistus, kun sen myy? Asunnossa on neliöitä 61 ja sen arvo on 45000 euroa. Osakkeen omistavat kuolinpesän osakkaat.

Tarvitaanko kerrostalo-osakkeeseen energiatodistus, kun sen myy? Asunnossa on neliöitä 61 ja sen arvo on 45000 euroa. Osakkeen omistavat kuolinpesän osakkaat.

VASTAUS: Energiatodistus tulee esittää myynnin yhteydessä. Energiatodistus laaditaan koko rakennuksesta ja todistuksen laatimisesta vastaa taloyhtiön hallitus. Ottakaa yhteyttä taloyhtiöön; joko hallitukseen tai isännöitsijään ja pyytäkää kerrostalon energiatodistus käyttöönne. Jos sellaista ei kohteeseen ole tehty, pyytäkää isännöitsijää tai hallitusta sellainen teettämään.

4 Kuka vastaa energiatodistuksen teettämisestä taloyhtiössä?

Kuka vastaa energiatodistuksen teettämisestä taloyhtiössä?

VASTAUS: Energiatodistuksen hankintavastuu on rakennuksen omistajalla eli taloyhtiöllä, ei yksittäisellä osakkaalla.