Rekisterit

1 Energiatodistuksen erillisselvitykset - miten toimitetaan ARAlle?

KYSYMYS:

Miten energiatodistuksen erillisselvitykset voi toimittaa ARAlle, kun niitä ei voi ladata energiatodistusrekisterissä suoraan energiatodistuksen laatimisen yhteydessä? Energiatodistuksen rekisteröinti ei onnistunut kun erillisselvityksiä ei pystynyt sinnen liittämään.

VASTAUS:

ARAn vastaus: Energiatodistuksen erillisselvityksiä ei tarvitse toimittaa energiatodistuksen yhteydessä ARAlle. Energiatodistus laaditaan normaalisti, erillisselvityksistä voi mainita lisätietoja osassa, mutta selvitykset toimitetaan ARAan vain jos todistukseen kohdistetaan tarkastus. Silloin erillisselvitykset toimitetaan muiden liitteiden ohella.

 

2 Milloin energiatodistusten tietojärjestelmä otetaan käyttöön?

Kysymys:

Mitä kuuluu energiatodistusten tietojärjestelmälle? Milloin järjestelmä otetaan käyttöön? Onko odotettavissa jonkinlainen rekisteröintimaksu ja koskeeko se jo laadittuja todistuksia?

VASTAUS:

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) on vahvistettu 20.2.2015. Se tulee voimaan ja sovellettavaksi 1.5.2015.

Lain mukaan uusi energiatodistustietojärjestelmä on tarkoitettu

1) energiatodistusten laatimista varten; 
2) todistusten laatimisen valvonnan apuvälineeksi;
3) todistusten ja niissä olevien tietojen käytön valvonnan apuvälineeksi;
4) todistusten laatijoiden valvonnan apuvälineeksi;
5) tietopalvelutehtäviä varten.

Energiatodistustietojärjestelmää eli energiatodistusrekisteriä ylläpitää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Energiatodistusrekisteri löytyy osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi.

Rekisteri on kolmiosainen: se sisältää tietoja energiatodistuksista, niiden laatijoista, ja se toimii ARAn valvonnan välineenä.

Energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 alkaen energiatodistusrekisterin kautta, käsin allekirjoitettuja lomakkeelle laadittuja todistuksia ei tämän jälkeen hyväksytä. Energiatodistusrekisteriin ei kuitenkaan tulla viemään jo nyt laadittuja, ARA:n tiedostomuodossa toimitettuja energiatodistuksia.

Energiatodistuksen laatijat voivat tehdä todistukset joko rekisterin käyttöliittymän kautta täyttämällä tarvittavat tiedot tai tuomalla todistuksen tiedot laskentajärjestelmistä rajapinnan kautta. Rekisterissä energiatodistus saa todistusnumeron ja kohteen E-luku ja energialuokka muodostetaan syötettyjen tietojen perusteella kun energiatodistus allekirjoitetaan.

Energiatodistus allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus on todistuskohtainen: jos energiatodistuksen tietoja pitää muuttaa sen allekirjoittamisen jälkeen, tulee laatia uusi todistus, joka saa uuden todistusnumeron.

Todistuksen laatimisesta peritään rekisteröintimaksu (noin 10 euroa per allekirjoitettu energiatodistus), jolla rahoitetaan tietojärjestelmän ylläpitokustannukset. Energiatodistuksen laatijoilta ei peritä muita rekisteröintiin liittyviä maksuja.

Lisätietoja energiatodistusrekisteristä