Pientalo

1 Paritaloon energiatodistus jos puolikkaat on erotettu omiksi kiinteistöikseen?

KYSYMYS:

Miten on energiatodistuksen laita tapauksessa, jossa paritalo on lohkottu itsenäisiksi kiinteistöiksi (ei siis hallinnonjakosopimusta) ja vain toinen kiinteistönomistaja tarvitsisi todistuksen.
Kiinteistöillä on keskellä rakennusta yksi yhteinen seinä.

VASTAUS:

Jos asunnot ovat samalla rakennustunnuksella, tehdään yksi energiatodistus.

Jos asunnoilla on kaksi erillistä rakennustunnusta, tehdään erilliset energiatodistukset. 

Osoitteessa http://liiteri.ymparisto.fi/ voi käydä katsomassa, ovatko asunnot samalla rakennustunnuksella vai ei.

2 Ohjeita ja neuvoja pientalojen energiatodistuksiin liittyen

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville pientaloille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Pientalolla tarkoitetaan taloa jossa on 1-2 asuntoa. Tällaisia taloja ovat siis omakotitalot, erillistalot ja paritalot. Energiatodistus on laadittava kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus tulee esittää pientaloissa myynnin tai vuokrauksen yhteydessä riippumatta talon käyttöönottovuodesta (rakennusvuodesta), koska 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot tulevat energiatodistusvaatimusten piiriin. 

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Energiatodistuksessa käytettävät ja ilmoitettavat tiedot ->

Energiatodistusta ei tarvitse laatia silloin, kun kyse on seuraavista rakennuksista:

  • rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;
  • loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  • väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Energiatodistusta ei tarvita myöskään silloin kun rakennus myydään purettavaksi, vuokraus koskee vuokraamista määräaikaisesti enintään vuodeksi tai kun kyseessä on alivuokraus.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Tietyissä poikkeustilanteissa energiatodistuksen voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti seuraavissa erityistilanteissa:

Vähäinen arvo:

Jos myytävä tai vuokrattava kohde on arvoltaan vähäinen.

  • Kohteella tarkoitetaan koko rakennusta, kiinteistöä, huoneistoa tai sen hallintaoikeutta, enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa).

Arvo määritellään vähäiseksi jos

  • talon tai huoneiston myyntihinta alittaa 50 000 euroa, tai
  • talon tai huoneiston vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Jos siis myytävän omakotitalon hinta on alle 50 000 euroa tai paritalon huoneiston hinta on alle 50 000 euroa, voi kohteelle laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen. Samoin voi toimia jos talon tai paritalohuoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Muu perusteltu syy käyttää kevennettyä menettelyä:

  • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä.
  • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. (Kohdetta esitellään julkisesti kun siitä on julkisesti ilmoitettu näyttöajankohta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat kyseisenä ajankohtana tulla paikalle. Kohde on tarjolla julkisesti myytäväksi jos kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus esim. web-sivuilla, ilmoitustauluilla, lehdissä, televisiossa tai radiossa.)

Usein kysyttyjä kysymyksiä pientalojen energiatodistuksista:

Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

VASTAUS: Energiatodistus tarvitaan 1.7.2017 jälkeen myös vanhoille taloille. Vain jos vanha talo on suojeltu laissa määritetyllä tavalla, ei todistusta tarvita.

Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei tarvita kun kyseessä on loma-asunto, jota EI käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen.

Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei vaadita rakennuksilta joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä, joten et tarvitse energiatodistusta.

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

 

3 Miksi rakentamismääräysten E-luvun raja-arvon täyttävä uusi hirsitalo ei ole energiatodistuksen C-luokassa?

Vastaus:

Uusille hirsitaloille on rakentamismääräyksissä säädetty muista pientaloista poikkeava raja-arvo energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Kaikki pientalot, runkomateriaalista riippumatta, luokitellaan kuitenkin energiatodistuksessa pientalojen energiatehokkuusasteikolla. 

Näin olleen energiamääräysten mukainen hirsitalo voi sijoittua energiatodistuksessa D-luokkaan.

Energiatodistuksen ensimmäisen sivun katkoviiva, joka kuvaa määräysten mukaisuuden raja-arvoa, ei päde hirsitalon tapauksessa. Tämä on ollut tietoinen valinta.

4 Vanhan lain mukaisen rakennusluvan yhteydessä annetun energiatodistuksen päivittäminen lopputarkastuksessa - miten toimitaan?

Kysymys:

Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa 2008 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt että todistus tehdään vanhan lain mukaisella kaavakkeella (vihreä), päivätäänkö todistus päivityshetkeen (esim.2.9.2013) vai alkuperäisen todistuksen päiväykseen ja onko voimassaolo päiväyksestä tuon 10 vuotta?

VASTAUS:
Energiatodistus päivitetään siihen hetkeen kun se tehdään, esim. 2.9.2013 ja voimassaoloaika lähtee tuosta päiväyksestä.

Uusimismahdollisuus koskee siis vain käyttöönottotarkastusta, eli jos talossa jo asutaan eli käyttöönottotarkastus tehty, ei enää päivitys vanhanmukaisesti ole mahdollista.  Voimaan jää se todistus mikä oli tehty rakennusluvan hakemista varten.

Aina on mahdollista tehdä myös uudenmallinen todistus.

5 Onko energiatodistus pakollinen vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle?

Kysymys:

Onko pakollinen 2008 valmistuneen pientalon energiatodistus, tällä hetkellä? Milloin tulee pakolliseksi ??

VASTAUS:

Energiatodistus tarvitaan vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle jo nyt myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (eli 1.6.2013 alkaen).

Mikäli ette ole myymässä tai vuokraamassa taloa, ette todistusta tarvitse.

6 Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

Kysymys:

Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

VASTAUS:

Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä ennen vuotta 1980 käyttöön otetuilta pientaloilta 1.7.2017 alkaen. Rakennuksen alkuperäinen rakennusvuosi ratkaisee.

7 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon myynnin yhteydessä?

Kysymykseni/palautteeni: 
Omistamme vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon. Jos myymme ko. kiinteistön, niin tarvitsemmeko kiinteistöämme varten energiatodistuksen?

VASTAUS:
Ennen vuotta 1980 valmistuneille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.7.2017.

8 Tarvitaanko energiatodistus jokaiselle taloyhtiön erillistalolle erikseen?

Kysymys:

Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko energiatodistusta ja laaditaanko se yhtiöstä vai jokaisesta talosta erikseen?

VASTAUS:

Energiatodistus on rakennuskohtainen, joten todistus laaditaan jokaiselle erillistalolle erikseen. Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

9 Miten saan uuden lain mukaisen todistuksen mahdollisimman pian jos laki tulee voimaan ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Omistan pientalon joka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Olen ajatellut myydä taloni tänä vuonna. Miten saan todistuksen mahdollisimman pian ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Vastaus:

Uuden lain mukaisen energiatodistuksen voi laatia henkilö jolla on erillisen energiatodistuksen antajapätevyys, pätevöityneitä tekijöitä on yli 900.

Energiatodistuksen laatijat löytyvät ARAn ylläpitämästä Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi - Laatijahaku

10 Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

Kysymys:

Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

VASTAUS:

Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Listan pätevistä tekijöistä löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi