Pientalo

1 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon myynnin yhteydessä?

Kysymykseni/palautteeni: 
Omistamme vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon. Jos myymme ko. kiinteistön, niin tarvitsemmeko kiinteistöämme varten energiatodistuksen?

VASTAUS:
Ennen vuotta 1980 valmistuneille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017.

2 Miksi rakentamismääräysten E-luvun raja-arvon täyttävä uusi hirsitalo ei ole energiatodistuksen C-luokassa?

Vastaus:

Uusille hirsitaloille on rakentamismääräyksissä säädetty muista pientaloista poikkeava raja-arvo energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Kaikki pientalot, runkomateriaalista riippumatta, luokitellaan kuitenkin energiatodistuksessa pientalojen energiatehokkuusasteikolla. 

Näin olleen energiamääräysten mukainen hirsitalo voi sijoittua energiatodistuksessa D-luokkaan.

Energiatodistuksen ensimmäisen sivun katkoviiva, joka kuvaa määräysten mukaisuuden raja-arvoa, ei päde hirsitalon tapauksessa. Tämä on ollut tietoinen valinta.

3 Vanhan lain mukaisen rakennusluvan yhteydessä annetun energiatodistuksen päivittäminen lopputarkastuksessa - miten toimitaan?

Kysymys:

Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa 2008 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt että todistus tehdään vanhan lain mukaisella kaavakkeella (vihreä), päivätäänkö todistus päivityshetkeen (esim.2.9.2013) vai alkuperäisen todistuksen päiväykseen ja onko voimassaolo päiväyksestä tuon 10 vuotta?

VASTAUS:
Energiatodistus päivitetään siihen hetkeen kun se tehdään, esim. 2.9.2013 ja voimassaoloaika lähtee tuosta päiväyksestä.

Uusimismahdollisuus koskee siis vain käyttöönottotarkastusta, eli jos talossa jo asutaan eli käyttöönottotarkastus tehty, ei enää päivitys vanhanmukaisesti ole mahdollista.  Voimaan jää se todistus mikä oli tehty rakennusluvan hakemista varten.

Aina on mahdollista tehdä myös uudenmallinen todistus.

4 Tarvitaanko energiatodistus jokaiselle taloyhtiön erillistalolle erikseen?

Kysymys:

Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko energiatodistusta ja laaditaanko se yhtiöstä vai jokaisesta talosta erikseen?

VASTAUS:

Energiatodistus on rakennuskohtainen. joten todistus laaditaan jokaiselle erillistalolle erikseen. Energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.6.2013.

5 Miten saan uuden lain mukaisen todistuksen mahdollisimman pian jos laki tulee voimaan ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Omistan pientalon joka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Olen ajatellut myydä taloni tänä vuonna. Miten saan uuden lain mukaisen todistuksen mahdollisimman pian jos laki tulee voimaan ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Vastaus:

Uuden lain mukaisen energiatodistuksen voi laatia henkilö jolla on erillisen energiatodistuksen antajapätevyys, pätevöityneitä tekijöitä on yli 900.

Erillisen energiatodistuksen antajat löytyvät FISE ry:n sekä Kiinteistöalan Koulutussäätiön rekistereistä.

Ks. neuvontapalvelun osio: Energiatodistusten laatijat.

6 Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

Kysymys:

Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

VASTAUS:

Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.6.2013 kun pientalo on otettu käyttöön vuoden 1980 jälkeen.

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Listan pätevistä tekijöistä löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi