Paritalo

1 Tarvitaanko energiatodistus jo nyt vuonna 1979 rakennetuille paritaloille?

Kysymys:

Kyseessä on 3 paritalon/6 huoneiston paritaloyhtiö. Rakennusvuosi on 1979.

Ohjeissanne sanotaan:

\"Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen\"

Olemme tulkinneet, että yhtiössämme ei täten vielä todistusta tarvita - joten emme sitä vielä ole hankkineet. Olemmeko olleet oikeassa?

VASTAUS:

Tulkintanne on ihan oikea, todistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.

2 Tarvitaanko energiatodistus paritaloyhtiössä jo nyt?

Kysymys:

Tarvitaanko pienessä paritaloyhtiössä (5 huoneistoa) energiatodistus jo nyt vai onko siirtymäaika 1.7.2014 asti. Yhtiössä ei ole aikaisempaa energiatodistusta. Jossain on mainittu, \"rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen\" Koskeeko myös paritaloyhtiötä? Toisaalta jossain on todettu, että 1980 jälkeen valmistuneissa pientaloissa ja paritaloissa (ilmeisesti) tarvittaisiin energiatodistus jo nyt. Miten siis on, rinnastetaanko paritaloyhtiö rivitaloyhtiöön/ketjutaloihin, jolloin siirtymäaika olisi 1.7.2014?

VASTAUS:

Paritalot (enintään kaksi huoneistoa rakennuksessa) lasketaan pientaloiksi, joten rakennusvuosi ratkaisee tässä tapauksessa. Parhaiten rakennuksen luokituksen voi selvittää esim. rakennusluvasta, jossa on määritetty rakennuksen tyyppi.

Energiatodistuslaissa määrätyt siirtymäajat ovat nämä:

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Mikäli rakennukset on rakennettu ennen vuotta 1980, tarvitaan todistus vasta 1.7.2017.

Jos ne taas on rakennettu 1980 tai sen jälkeen, tarvitaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä jo nyt.

3 Koskeeko laki seuraavaa tapausta nyt vai vasta siirtymäajan jälkeen 1.7.2014: taloyhtö, jossa erillis- ja paritaloja

Kysyisin, koskeeko laki seuraavaa tapausta nyt vai vasta siirtymäajan jälkeen 1.7.2014? Kyseessä on neljän asunnon pari-/erillistaloyhtiöstä, joka on valmistunut vuonna 1980. Yhtiö koostuu kahdesta erillistalosta, jotka eivät ole \"varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni\"(30§ 1a-kohta), ja paritalosta, jossa asunnoilla on osittain yhteinen seinä.

Nyt myynnissä on paritalon toinen puolisko. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunkin asunnon omistajat vastaavat itsenäisesti omien rakennustensa huollosta ja kunnossapidosta. Yhteisiä kuluja ovat vain kiinteistövero, jätehuolto, vakuutukset ja taloyhtiön ulkovalaistukseen kuluva energia.

VASTAUS:

Rakennuksia on siis kolme: kaksi erillistaloa ja yksi paritalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1980. Rakennukset ovat siis energiatodistusvaatimusten piirissä alkaen 1.6.2013.

Energiatodistus laaditaan rakennuskohtaisesti eli erillistalolle omansa ja paritalolle omansa.

Energiatodistusten teettämisestä vastaa rakennusten omistaja eli tässä tapauksessa taloyhtiö. Sitä kautta energiatodistus on osakkaiden käytössä.

Myynnissä on paritalon toinen asunto, joten yhtiön tulee teettää paritalon energiatodistus, joka on kaikkien osakkaiden, siis myös paritalon osakkaiden käytössä.