Paritalo

1 Paritaloon energiatodistus jos puolikkaat on erotettu omiksi kiinteistöikseen?

KYSYMYS:

Miten on energiatodistuksen laita tapauksessa, jossa paritalo on lohkottu itsenäisiksi kiinteistöiksi (ei siis hallinnonjakosopimusta) ja vain toinen kiinteistönomistaja tarvitsisi todistuksen.
Kiinteistöillä on keskellä rakennusta yksi yhteinen seinä.

VASTAUS:

Jos asunnot ovat samalla rakennustunnuksella, tehdään yksi energiatodistus.

Jos asunnoilla on kaksi erillistä rakennustunnusta, tehdään erilliset energiatodistukset. 

Osoitteessa http://liiteri.ymparisto.fi/ voi käydä katsomassa, ovatko asunnot samalla rakennustunnuksella vai ei.

2 Ohjeita ja neuvoja pientalojen energiatodistuksiin liittyen

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville pientaloille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Pientalolla tarkoitetaan taloa jossa on 1-2 asuntoa. Tällaisia taloja ovat siis omakotitalot, erillistalot ja paritalot. Energiatodistus on laadittava kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus tulee esittää pientaloissa myynnin tai vuokrauksen yhteydessä riippumatta talon käyttöönottovuodesta (rakennusvuodesta), koska 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot tulevat energiatodistusvaatimusten piiriin. 

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Energiatodistuksessa käytettävät ja ilmoitettavat tiedot ->

Energiatodistusta ei tarvitse laatia silloin, kun kyse on seuraavista rakennuksista:

  • rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;
  • loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  • väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Energiatodistusta ei tarvita myöskään silloin kun rakennus myydään purettavaksi, vuokraus koskee vuokraamista määräaikaisesti enintään vuodeksi tai kun kyseessä on alivuokraus.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Tietyissä poikkeustilanteissa energiatodistuksen voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti seuraavissa erityistilanteissa:

Vähäinen arvo:

Jos myytävä tai vuokrattava kohde on arvoltaan vähäinen.

  • Kohteella tarkoitetaan koko rakennusta, kiinteistöä, huoneistoa tai sen hallintaoikeutta, enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa).

Arvo määritellään vähäiseksi jos

  • talon tai huoneiston myyntihinta alittaa 50 000 euroa, tai
  • talon tai huoneiston vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Jos siis myytävän omakotitalon hinta on alle 50 000 euroa tai paritalon huoneiston hinta on alle 50 000 euroa, voi kohteelle laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen. Samoin voi toimia jos talon tai paritalohuoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Muu perusteltu syy käyttää kevennettyä menettelyä:

  • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä.
  • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. (Kohdetta esitellään julkisesti kun siitä on julkisesti ilmoitettu näyttöajankohta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat kyseisenä ajankohtana tulla paikalle. Kohde on tarjolla julkisesti myytäväksi jos kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus esim. web-sivuilla, ilmoitustauluilla, lehdissä, televisiossa tai radiossa.)

Usein kysyttyjä kysymyksiä pientalojen energiatodistuksista:

Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

VASTAUS: Energiatodistus tarvitaan 1.7.2017 jälkeen myös vanhoille taloille. Vain jos vanha talo on suojeltu laissa määritetyllä tavalla, ei todistusta tarvita.

Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei tarvita kun kyseessä on loma-asunto, jota EI käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen.

Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei vaadita rakennuksilta joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä, joten et tarvitse energiatodistusta.

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

 

3 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1979 rakennetuille paritaloille?

Kysymys:

Kyseessä on 3 paritalon/6 huoneiston paritaloyhtiö. Rakennusvuosi on 1979.

Ohjeissanne sanotaan:

\"Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen\"

Tarvitaanko energiatodistus?

VASTAUS:

Todistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 1.7.2017 alkaen.

4 Koskeeko laki seuraavaa tapausta: taloyhtö, jossa erillis- ja paritaloja

Kysyisin, koskeeko laki seuraavaa tapausta? Kyseessä on neljän asunnon pari-/erillistaloyhtiöstä, joka on valmistunut vuonna 1980. Yhtiö koostuu kahdesta erillistalosta, jotka eivät ole \"varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni\"(30§ 1a-kohta), ja paritalosta, jossa asunnoilla on osittain yhteinen seinä.

Nyt myynnissä on paritalon toinen puolisko. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunkin asunnon omistajat vastaavat itsenäisesti omien rakennustensa huollosta ja kunnossapidosta. Yhteisiä kuluja ovat vain kiinteistövero, jätehuolto, vakuutukset ja taloyhtiön ulkovalaistukseen kuluva energia.

VASTAUS:

Rakennuksia on siis kolme: kaksi erillistaloa ja yksi paritalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1980. 

Energiatodistus laaditaan rakennuskohtaisesti eli erillistaloille omansa ja paritalolle omansa.

Energiatodistusten teettämisestä vastaa rakennusten omistaja eli tässä tapauksessa taloyhtiö. Sitä kautta energiatodistus on osakkaiden käytössä.

Myynnissä on paritalon toinen asunto, joten yhtiön tulee teettää paritalon energiatodistus, joka on kaikkien osakkaiden, siis myös paritalon osakkaiden käytössä.