Muuta

1 Mistä löydän pätevöityneen energiatodistuksen laatijan?

Mistä löydän pätevöityneen energiatodistuksen laatijan?

VASTAUS: Pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita voi hakea energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

2 Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi sopia. Energiatodistuksen hankkimisvelvoite on pakottavaa oikeutta eikä siitä voi sopia toisin osapuolten kesken. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

3 Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiakatselmuksen perusteella selvitettyä tietoa toteutuneesta energiankulutuksesta sekä mahdollisia energiankäytön tehostamistoimenpiteitä voidaan hyödyntää energiatodistuksessa.  Energiatodistus voikin olla kustannustehokasta tehdä energiakatselmuksen yhteydessä, mutta energiatodistuksen laatimisen kustannuksia ei kuitenkaan voi sisällyttää energiakatselmuksen kustannuksiin (tuen alaisiin kustannuksiin), vaan ne tulee selvästi erotella.

Energiakatselmoijalta vaaditaan energiatodistuslain mukainen energiatodistuksen laatijan pätevyys, jotta hän voi laatia energiatodistuksen, eli pelkällä energiakatselmoijan pätevyydellä energiatodistusta ei voi laatia.

4 Kyseessä rivitalokiinteistö (7 huoneistoa, joista liikehuoneistoja 2 kpl). Tarvitaanko liikehuoneistoille kenties omat energiatodistukset?

Kyseessä rivitalokiinteistö (7 huoneistoa, joista liikehuoneistoja 2 kpl). Tarvitaanko liikehuoneistoille kenties omat energiatodistukset?

VASTAUS: Energiatodistus annetaan rakennukselle tai sen osalle erikseen (tässä tapauksessa liikehuoneistot), jos osa kuuluu eri rakennusten käyttötarkoitusluokkaan kuin rakennuksen pääkäyttötarkoitus (tässä tapauksessa rivitalo) ja on pinta-alaltaan merkittävä. Rakennuksen osan lämmitetyn nettoalan tulee olla tällöin vähintään 10 % koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja yli 50 m2. Jos siis nämä ehdot täyttyvät, tarvitaan liikehuoneistojen osuudelle oma energiatodistus ja rivitalon osuudelle omansa.

Mikäli eri käyttötarkoitusluokkaan (tässä tapauksessa liikehuoneistot) kuuluvien tilojen pinta-ala on alle 10 % rakennuksen koko pinta-alasta tai alle 50 m2, niin se voidaan yhdistää muihin tiloihin. Tällaiset tilat yhdistetään pinta-alaltaan suurimpaan käyttötarkoitusluokkaan, tässä tapauksessa rivitaloon.

5 Tarvitaanko jatkossa energiatodistus, jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

Tarvitaanko jatkossa energiatodistus, jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

VASTAUS: Ei tarvita. Energiatodistus vaaditaan vain myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Tästä poikkeuksia ovat ne viranomaisten käytössä olevat tilat joita koskee määräys asettaa energiatodistus esille. Energiatodistus on asetettava esille, jos viranomainen tai laitos tarjoaa rakennuksessa julkisia palveluja yli 250 neliömetrin tiloissa, jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena. (Lisätietoja ->)