Lomakkeet

1 Milloin voi käyttää kevennettyä menettelyä tavallisen energiatodistusten sijasta?

Milloin voi käyttää kevennettyä menettelyä tavallisen energiatodistusten sijasta?

VASTAUS:

Kevennettyä menettelyä voidaan haluttaessa käyttää silloin, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan hyvin vähäinen. Vähäisenä arvona pidetään tilannetta jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös vuokraustilanteessa, jos vuokra edellä luetelluissa kohteissa jää alle 350 euroa kuukaudessa. Vuokraa määriteltäessä arvioidaan rakennuksen tai huoneiston kokonaisvuokraa eli lasketaan yhteen esimerkiksi soluasunnossa asuvien maksamat vuokrat.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös muun erityisen syyn tilanteissa. Nämä ovat lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus tai se, että kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti.