Laskenta

1 Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

VASTAUS:

Erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi pientaloon rakennetaan erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotalli, tulee autotallirakennukselle laatia oma energiatodistus. Samoin silloin jos myydään tai vuokrataan omakotitalo jossa on erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotallirakennus, tulee sille laatia oma energiatodistus.


Autotallien kohdalla rakennukseen liittyviä autotalleja (esim. taloon kytketty tai liittyvä autotalli) ei edelleenkään huomioida talon/rakennuksen energiatodistuksen laskennassa, eikä niille tarvitse laatia omaa energiatodistusta.

2 Mitkä ovat uudet ET-luokat?

Kysymys:

Mitkä ovat uudet ET-luokat ?

Vastaus:

Energiatodistuksessa rakennukset luokitellaan E-luvun mukaan A-G -luokkaan. Luokitusasteikot löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, liitteen osasta 3. Luokitteluasteikko on erilainen riippuen rakennuksen tyypistä.

3 Tarvitseeko erillinen autotalli energiatodistuksen ja tarvitseeko autotallin saavuttaa uudisrakentamisen tapauksessa C-luokka?

Tarvitseeko erillinen autotalli energiatodistuksen ja tarvitseeko autotallin saavuttaa uudisrakentamisen tapauksessa C-luokka?

VASTAUS:
Erilliset yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojia eli suuret autotallit tarvitsevat oman energiatodistuksensa. Autotallissa tulee olla lämmitysjärjestelmä, jotta energiatodistusvelvoite koskisi kyseistä rakennusta. Esimerkiksi pelkkä autotallin valaistus ei johda siihen, että energiatodistusvelvoitteet koskisivat autotallia. Mikäli erillinen autotalli ei ole lämmitetty tai sen lämmitetty nettoala on alle 50 neliömetriä, ei todistusta vaadita autotallilta, eikä sitä myöskään huomioida omakotitalon energiatodistuksessa.

Rakennukseen integroituja autotalleja ei edelleenkään huomioida energiatodistuslaskennassa.

Vaikka uudisrakentamisen yhteydessä jatkossa yli 50 neliömetrin lämmitetyille autotalleille tarvitaan energiatodistus, ei niillä ole erillistä energialuokkavaatimusta ja ne käsitellään uudisrakentamisen energiaselvityksen osalta kuten aikaisemminkin.

4 Rakennuksen sisällä sijaitsevat autotallit: rakennuksen kuutioiden ja vaipan neliöiden laskeminen?

Miten rakennuksen kuutiot ja vaipan neliöt lasketaan kun rakennuksen sisällä on useita erillisiä autotalleja (eli autotallien välissä on muita tiloja jotka pitää ottaa mukaan energiatodistuslaskentaan). Kyse on siis mutkikkaammasta tapauksesta kuin että omakotitalon kyljessä on autotalli.

VASTAUS:
Kysymyksessä lienee rakennuksen ilmatilavuuden ja vaipan pinta-alan määrittämisestä vuotoilmavirran määrittämiseksi rakennuksen eri osille.

Rakennusvaipan ilmavuotoluku q50 ja rakennuksen ilmavuotoluku n50 määritellään koko rakennukselle. Näiden avulla voidaan määritellä koko rakennuksen vuotoilmavirta.

Laskettu vuotoilmavirta voidaan jakaa rakennuksen eri osille ulkovaipan pinta-alojen suhteessa. Huomaa, että ulkovaippaan kuuluu myös alapohja.

Autotallien ja muiden tilojen välien johtumislämpöhäviöt lasketaan autotallien suunnittelulämpötiloilla D5 kohdan 3.2 mukaan.

Laskennasta lisää sivustollamme: Lomakkeet ja laskentaohjeet.

5 Kuinka puolilämpimät tilat kuten autotallit erillisinä tai rakennuksiin integroituna otetaan energiatodistuslaskelmissa huomioon.

Kuinka puolilämpimät tilat kuten autotallit erillisinä tai rakennuksiin integroituna otetaan energiatodistuslaskelmissa huomioon?

VASTAUS:

Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti liittyvien moottoriajoneuvosuojien, lähinnä autotallien ja –hallien, pinta-ala ei sisälly rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan energiatodistuksen laadinnassa. Jos autotalli on kiinni rakennuksessa, huomioidaan näitä tiloja yhdistävä seinä.

Erillisiä yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojia eli suuria autotalleja koskee jatkossa energiatodistusvelvoite kuten muitakin rakennuksia. Autotallissa tulee olla lämmitysjärjestelmä, jotta energiatodistusvelvoite koskisi kyseistä rakennusta. Esimerkiksi pelkkä autotallin valaistus ei johda siihen, että energiatodistusvelvoitteet koskisivat autotallia.

Muut puolilämpimät tilat: varastot, ullakot jne. käsitellään ympäristöministeriön asetuksen sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Näistä lisätietoa osassa: Laskentaohjeet.