Esittämisvaatimukset

1 Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

VASTAUS:

Erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi pientaloon rakennetaan erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotalli, tulee autotallirakennukselle laatia oma energiatodistus. Samoin silloin jos myydään tai vuokrataan omakotitalo jossa on erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotallirakennus, tulee sille laatia oma energiatodistus.


Autotallien kohdalla rakennukseen liittyviä autotalleja (esim. taloon kytketty tai liittyvä autotalli) ei edelleenkään huomioida talon/rakennuksen energiatodistuksen laskennassa, eikä niille tarvitse laatia omaa energiatodistusta.

2 Ohjeita ja neuvoja pientalojen energiatodistuksiin liittyen

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville pientaloille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Pientalolla tarkoitetaan taloa jossa on 1-2 asuntoa. Tällaisia taloja ovat siis omakotitalot, erillistalot ja paritalot. Energiatodistus on laadittava kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus tulee esittää pientaloissa myynnin tai vuokrauksen yhteydessä riippumatta talon käyttöönottovuodesta (rakennusvuodesta), koska 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot tulevat energiatodistusvaatimusten piiriin. 

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Energiatodistuksessa käytettävät ja ilmoitettavat tiedot ->

Energiatodistusta ei tarvitse laatia silloin, kun kyse on seuraavista rakennuksista:

  • rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;
  • loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  • väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Energiatodistusta ei tarvita myöskään silloin kun rakennus myydään purettavaksi, vuokraus koskee vuokraamista määräaikaisesti enintään vuodeksi tai kun kyseessä on alivuokraus.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Tietyissä poikkeustilanteissa energiatodistuksen voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti seuraavissa erityistilanteissa:

Vähäinen arvo:

Jos myytävä tai vuokrattava kohde on arvoltaan vähäinen.

  • Kohteella tarkoitetaan koko rakennusta, kiinteistöä, huoneistoa tai sen hallintaoikeutta, enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa).

Arvo määritellään vähäiseksi jos

  • talon tai huoneiston myyntihinta alittaa 50 000 euroa, tai
  • talon tai huoneiston vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Jos siis myytävän omakotitalon hinta on alle 50 000 euroa tai paritalon huoneiston hinta on alle 50 000 euroa, voi kohteelle laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen. Samoin voi toimia jos talon tai paritalohuoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Muu perusteltu syy käyttää kevennettyä menettelyä:

  • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä.
  • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. (Kohdetta esitellään julkisesti kun siitä on julkisesti ilmoitettu näyttöajankohta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat kyseisenä ajankohtana tulla paikalle. Kohde on tarjolla julkisesti myytäväksi jos kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus esim. web-sivuilla, ilmoitustauluilla, lehdissä, televisiossa tai radiossa.)

Usein kysyttyjä kysymyksiä pientalojen energiatodistuksista:

Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

VASTAUS: Energiatodistus tarvitaan 1.7.2017 jälkeen myös vanhoille taloille. Vain jos vanha talo on suojeltu laissa määritetyllä tavalla, ei todistusta tarvita.

Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei tarvita kun kyseessä on loma-asunto, jota EI käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen.

Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei vaadita rakennuksilta joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä, joten et tarvitse energiatodistusta.

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

 

3 Tarvitaanko energiatodistus vanhalle, vuonna 1990 peruskorjatulle rakennukselle?

Kysymys:

Tarvitaanko 1.6.2013 alkaen energiatodistus kohteeseen, joka on rakennettu 70-luvulla ja johon on 90-luvulla tehty laajennus johon haettu rakennuslupa.

Vastaus:

Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017. Rakennuksen alkuperäinen valmistumis-/käyttöönottovuosi ratkaisee.

4 Tarvitaanko jatkossa energiatodistus jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

V: Ei tarvita. Energiatodistus vaaditaan vain myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Tästä poikkeuksia ovat ne viranomaisten käytössä olevat tilat joita koskee määräys asettaa energiatodistus esille. Energiatodistus on asetettava esille, jos viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja rakennuksessa yli 500 neliömetrin tiloissa, 1.7.2015 alkaen 250 neliömetrin tiloissa. Tilojen tulee olla yleisön toistuvien käyntien kohteena.

5 Onko energiatodistus pakollinen vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle?

Kysymys:

Onko pakollinen 2008 valmistuneen pientalon energiatodistus, tällä hetkellä? Milloin tulee pakolliseksi ??

VASTAUS:

Energiatodistus tarvitaan vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle jo nyt myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (eli 1.6.2013 alkaen).

Mikäli ette ole myymässä tai vuokraamassa taloa, ette todistusta tarvitse.