Ennen vuotta 2018 laaditut energiatodistukset

1 Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa vuonna 2015 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt, että todistus tehdään vanhan energiatodistuslain

Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa vuonna 2015 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt, että todistus tehdään vanhan energiatodistuslain mukaisella sinisellä kaavakkeella vuoden 2013 lainsäädännön mukaisesti. Päivätäänkö todistus päivityshetkeen (esim. 2.9.2017) vai alkuperäisen todistuksen päiväykseen ja onko voimassaolo päiväyksestä tuon 10 vuotta?

VASTAUS: Energiatodistus päivitetään siihen hetkeen, kun se tehdään, esim. 2.9.2017 ja voimassaoloaika lähtee tuosta päiväyksestä. Päivitysmahdollisuus koskee kuitenkin vain käyttöönottotarkastusta, eli jos talossa jo asutaan eli käyttöönottotarkastus tehty, ei päivitys vanhan lainsäädännön mukaisesti ole enää mahdollista.  Voimaan jää se todistus, mikä oli tehty rakennusluvan hakemista varten. Vaihtoehto on laatia todistus uuden lainsäädännön mukaisesti ns. olemassa olevalle rakennukselle.

2 Pientalon rakennuslupaa on haettu vuonna 2010 ja tässä yhteydessä on laadittu vanhan energiatodistuslain mukainen vihreä energiatodistus. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä kesäkuussa 2012 energiatodistusta ei päivitetty. Rakennuksen lopputarkastus suor

Pientalon rakennuslupaa on haettu vuonna 2010 ja tässä yhteydessä on laadittu vanhan energiatodistuslain mukainen vihreä energiatodistus. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä kesäkuussa 2012 energiatodistusta ei päivitetty.  Rakennuksen lopputarkastus suoritetaan nyt 2018 kesäkuussa. Onko vuonna 2010 laadittu, rakennuslupaa varten tehty energiatodistus riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten?

VASTAUS: Kun rakennuslupa on haettu vanhan energiatodistuslain aikana, koskevat vanhan lain säädökset rakennusta sen käyttöönottoon saakka. Vanhan lain 6 §:n mukaan energiatodistus olisi pitänyt päivittää jo ennen rakennuksen käyttöönottoa, mikäli kohteeseen olisi tullut jotain olennaisia muutoksia rakennuslupavaiheeseen nähden. Loppukatselmuksen todistuksena käytetään siten sitä energiatodistusta, joka on tehty rakennuslupaa varten, eli teillä nyt olevaa todistusta.

3 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

VASTAUS: Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen laatimispäivästä (neljän huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla, että olisi hyvä tehdä uusi energiatodistus. Tällöin todistus laadittaisiin olemassa olevalle rakennukselle ja sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

4 Taloyhtiössämme on vanhan lain mukainen vihreälle pohjalle tehty isännöitsijän tekemä energiatodistus. Onko edelleen mahdollista vanhoissa kerrostaloissa tehdä energiatodistus toteutuneen energiankulutuksen perusteella ja voiko tämän energiatodistuksen pä

Taloyhtiössämme on vanhan lain mukainen vihreälle pohjalle tehty isännöitsijän tekemä energiatodistus. Onko edelleen mahdollista vanhoissa kerrostaloissa tehdä energiatodistus toteutuneen energiankulutuksen perusteella ja voiko tämän energiatodistuksen päivittää?

VASTAUS: Isännöitsijäntodistuksen liitteenä olevaa, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa energiatodistusta ei voi enää päivittää eikä laatia, eikä todistus ole enää voimassa. Nämä vanhan muotoiset energiatodistukset ovat poistuneet käytöstä vuonna 2014. Lain mukaan kaikki energiatodistukset laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

5 Miten pitkään vanhat ennen vuotta 2018 laaditut energiatodistukset ovat voimassa?

Miten pitkään vanhat ennen vuotta 2018 laaditut energiatodistukset ovat voimassa?

VASTAUS: Vanhat energiatodistukset (sekä vihreälle pohjalle laadittu, että siniselle pohjalle ennen vuotta 2018 laadittu) ovat voimassa niin pitkään kuin todistukseen on merkitty (kuitenkin enintään 10 vuotta laatimispäivästä).