Usein kysyttyä

1 Energiatodistuksen erillisselvitykset - miten toimitetaan ARAlle?

KYSYMYS:

Miten energiatodistuksen erillisselvitykset voi toimittaa ARAlle, kun niitä ei voi ladata energiatodistusrekisterissä suoraan energiatodistuksen laatimisen yhteydessä? Energiatodistuksen rekisteröinti ei onnistunut kun erillisselvityksiä ei pystynyt sinnen liittämään.

VASTAUS:

ARAn vastaus: Energiatodistuksen erillisselvityksiä ei tarvitse toimittaa energiatodistuksen yhteydessä ARAlle. Energiatodistus laaditaan normaalisti, erillisselvityksistä voi mainita lisätietoja osassa, mutta selvitykset toimitetaan ARAan vain jos todistukseen kohdistetaan tarkastus. Silloin erillisselvitykset toimitetaan muiden liitteiden ohella.

 

2 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Kysymykseni/palautteeni: 4 huoneiston rivitaloa (as.oy)on ryhdytty rakentamaan syksyllä 2011. Rakennuslupahakemuksen mukana rakennusyhtiö on toimittanut energiatodistuksen, joka on päivätty 12.8.2011. Energiatodistus on myös luovutettu osakkeiden ostajille syksyllä 2011 heidän ostaessaan välittäjältä asunnot. 

Vaipan ilmavuotokoe on tehty 4.6.2012. Mittauspöytäkirja on luovutettu as. oy:lle. Mittaukset on tehty kahdessa huoneistossa. 

Rakentaja on luovuttanut huoneistot osakkaille 22.6.2012.

Pitääkö rakentajan toimittaa joko osakkeenomistajille ja/tai asunto-osakeyhtiölle uudet, päivitetyt energiatodistukset?

VASTAUS:

Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen antopäivästä (4 huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Todistus olisi kuitenkin pitänyt vanhan lainkin mukaan päivittää lopputarkastuksen yhteydessä – nähtävästi näin ei ole tehty tai sitten todistus on päivitetty mittauspöytäkirjojen mukaiseksi mutta uutta todistusta ei ole toimitettu osakkaille/taloyhtiölle. Kannattaa tiedustella päivitettyä, vanhan lain mukaista todistusta (se olisi siis pitänyt aikoinaan tehdä) rakennuttajalta tai paikallisesta rakennusvalvonnasta (mikäli se olisi toimitettu sinne). Jos ilmanvuotokoe ei ole vaikuttanut energiatodistukseen, ei päivitystä ole mahdollisesti tehty. Mittaustiedot löytyvät silloin taloyhtiölle toimitetusta pöytäkirjasta.

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla että energiatodistus olisi hyvä tehdä uusiksi – mutta todistus laaditaan silloin ns. olemassa olevalle rakennukselle joten sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Jos muutoksia ei ole tehty, on tuo rakennuslupavaiheessa (tai sitten ilmanvuotomittausten jälkeen, lopputarkastuksen yhteydessä päivitetty energiatodistus voimassa siinä annetun ajan).

3 Onko vuonna 2008 laadittu vanha energiatodistus josta puuttuu e-luku riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten 1.6.2013 jälkeen?

Kysymys:
Onko vuonna 2008 laadittu vanha energiatodistus, josta puuttuu e-luku, riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten 1.6.2013 jälkeen? Minulla 11.07.2018 asti voimassa oleva vanha energiatodistus, jolla rakennuslupa myönnetty vuonna 2008. Nyt vaaditaan päivittämään e-luvun osalta loppukatselmuksen yhteydessä. Onko päivittäminen todella välttämätöntä tässä vaiheessa kun ei ole edes tarkoitus myydä taloa? Tuntuu kohtuuttomalta lisäkululta jos näin todella on.
 
Vastaus:

Jos rakennus on otettu käyttöön (osittainen loppukatselmus) ennen uuden lain voimaan tuloa, olisi energiatodistus pitänyt päivittää silloin. Kun rakennuslupa on haettu vanhan lain aikana, koskevat vanhan lain säädökset rakennusta sen  käyttöönottoon saakka. Vanhan lain 6 §:n  mukaan energiatodistus olisi pitänyt päivittää jo ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tällöin tekijänä olisi ollut pääsuunnittelija eli sama henkilö joka teki lupavaiheen todistuksen vuonna 2008. 

Loppukatselmuksen todistuksena käytetään siten sitä energiatodistusta, joka on tehty rakennuslupaa varten, eli teillä nyt oleva todistus.

4 Miten pitkään vanhat energiatodistukset ovat voimassa kun uusi laki tulee voimaan?

V: Vanhat energiatodistukset ovat voimassa niin pitkään kuin todistukseen on merkitty (kuitenkin enintään 10 vuotta).

Poikkeuksena tähän ovat 1.6.2013 voimassa olevat, isännöitsijäntodistukseen sisältyvät energiatodistukset. Näiden voimassaoloaikaa on pidennetty siten, että niitä voi käyttää 31.12.2014 asti.

5 Olemme hakemassa rakennuslupaa kolmelle vapaa-ajan erillistalolle samalla tontilla - tarvitaanko luvan yhteydessä energiatodistus?

Kysymys: Olemme hakemassa rakennuslupaa kolmelle vapaa-ajan erillistalolle samalla tontilla. Talojen kerrosala on á 74m2. Tuleeko rakennuslupahakemuksen liitteenä olla energiatodistus?

Vastaus:

Kyseessä olevat rakennukset ovat loma-asuntoja, joten niille ei energiatodistusta tarvita rakennusluvan yhteydessä, mikäli rakennuksia ei käytetä majoitusliiketoimintaan.

6 Pitääkö pitkäaaikaisesti vuokrattavasta kesämökistä (vapaa-ajan asunto) esittää energiatodistus?

Kysymys:

Pitääkö pitkäaaikaisesti vuokrattavasta kesämökistä (vapaa-ajan asunto) esittää energiatodistus?

VASTAUS:

Loma-asunnosta, jota ei käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen, ei vaadita energiatodistusta. 

7 Myymässä kuolinpesälle kuuluvaa loma-asuntokiinteistöä - tarvitaanko energiatodistus?

Kysymys:

Olemme myymässä kuolinpesälle kuuluvaa loma-asuntokiinteistöä. Siihen kuuluu yksi kesäasuttava mökki sekä toinen rakennus, joka on ollut ympärivuotisessa asuinkäytössä. Jälkimmäisen rak vuosi 1996 ja pinta-ala 54 m2.
Tarvitaanko myynnin yhteydessä energiatodistusta?

VASTAUS:

Loma-asunnolta, jota ei käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen, ei vaadita energiatodistusta.

8 Tarvitaanko energiatodistus lomahuoneistoihin?

Tarvitaanko energiatodistus lomahuoneistoihin, jotka rakennettu v 1989.

Yhtiö muodostuu kolmesta paritalosta ja kahdesta erillisestä mökistä, huoneistot ovat jokaisen omistajan omassa käytössä ja käyttö on ympärivuotista (n. 40-60 vrk./vuosi).

VASTAUS:

Energiatodistusta ei tarvita loma-asunnosta, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.

9 Onko energiatodistus pakollinen vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle?

Kysymys:

Onko pakollinen 2008 valmistuneen pientalon energia todistus , tällä hetkellä , Milloin tulee pakolliseksi ??

VASTAUS:

Energiatodistus tarvitaan vuonna 2008 valmistuneelle pientalolle jo nyt myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (eli 1.6.2013 alkaen).

Mikäli ette ole myymässä tai vuokraamassa taloa, ette todistusta tarvitse.

10 Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

Kysymys:

Talo rakennettu ennen 1980 ja sen jälkeen tehty rakennukseen laajennus, tarvitaanko energiatodistus?

VASTAUS:

Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä ennen vuotta 1980 käyttöön otetuilta pientaloilta vasta 1.7.2017 alkaen. Rakennuksen alkuperäinen rakennusvuosi ratkaisee.

11 Taloyhtiö jossa kerros-, pari- ja rivitaloja: miten näitä koskevat energiatodistusvaatimukset?

Jos on kysymyksessä ennen vuotta 1980 rakennettu taloyhtiö, jossa on kerros-, pari- ja rivitaloja. Vaihteleeko uuden energiatodistuksen käyttööottoaika tällöin eri tyyppisten rakennusten osalta? Vai noudatetaanko isännöitsijätodistuksen liitteenä annettavan todistuksen voimassaolosääntöä?

VASTAUS:

Jos isännöitsijäntodistuksen liitteenä annettu energiatodistus on päivitetty keväällä 2013 ennen uuden lain voimaan tuloa, se on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.

Tämän jälkeen rakennuksiin sovelletaan niiden tyypin sekä iän mukaisia vaatimuksia kun energiatodistukset laaditaan rakennuskohtaisesti:

  • kerrostaloissa tarvitaan uusi energiatodistus 31.12.2014 jälkeen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä (vaatimus tullut yleisesti voimaan jo aiemmin, 1.6.2013).
  • rivitaloissa tarvitaan uusi energiatodistus 31.12.2014 jälkeen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä (vaatimus tullut yleisesti voimaan 1.7.2014).
  • paritaloissa tarvitaan energiatodistus myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.
12 Milloin uudet säädökset tulevat koskemaan eri aikaan rakennettuja rakennuksia ja erityyppisiä rakennuksia?

V: Uuden lain mukaan uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää kun rakennuslupaa haetaan.

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Vaatimus koskee 1.6.2013 alkaen asuinkerrostaloja sekä uudehkoja pientaloja (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). 

Energiatodistus tulee käyttöön vaiheittain eri rakennustyypeille:

  • 1.7.2014: rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
  • 1.7.2015: hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2017: vanhemmat pientalot (ennen vuotta 1980 käyttöön otetut pientalot)
13 Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?

Kysymys:

Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?
 
VASTAUS:

Rivi- ja ketjutalojen kohdalla rakennuksen valmistumisvuodella ei ole merkitystä, vain rakennustyypillä.

Rivi- ja ketjutaloilta vaaditaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.7.2014.

14 Onko rivitalon e-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan?

Kysymys: Muodostuuko 7-asunnon rivitalon e-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan? Ja toteutuneet kerrotaan ainoastaan selvitysosassa?

VASTAUS:

Kyllä, rivitalon energialuokka on rakennuksen lähtötiedoista laskettu laskennallinen arvo. Toteutuneet kulutukset esitetään energiatodistuksen sivulla 5.

15 Milloin energiatodistusten tietojärjestelmä otetaan käyttöön?

Kysymys:

Mitä kuuluu energiatodistusten tietojärjestelmälle? Milloin järjestelmä otetaan käyttöön? Onko odotettavissa jonkinlainen rekisteröintimaksu ja koskeeko se jo laadittuja todistuksia?

VASTAUS:

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) on vahvistettu 20.2.2015. Se tulee voimaan ja sovellettavaksi 1.5.2015.

Lain mukaan uusi energiatodistustietojärjestelmä on tarkoitettu

1) energiatodistusten laatimista varten; 
2) todistusten laatimisen valvonnan apuvälineeksi;
3) todistusten ja niissä olevien tietojen käytön valvonnan apuvälineeksi;
4) todistusten laatijoiden valvonnan apuvälineeksi;
5) tietopalvelutehtäviä varten.

Energiatodistustietojärjestelmää eli energiatodistusrekisteriä ylläpitää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Energiatodistusrekisteri löytyy osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi.

Rekisteri on kolmiosainen: se sisältää tietoja energiatodistuksista, niiden laatijoista, ja se toimii ARAn valvonnan välineenä.

Energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 alkaen energiatodistusrekisterin kautta, käsin allekirjoitettuja lomakkeelle laadittuja todistuksia ei tämän jälkeen hyväksytä. Energiatodistusrekisteriin ei kuitenkaan tulla viemään jo nyt laadittuja, ARA:n tiedostomuodossa toimitettuja energiatodistuksia.

Energiatodistuksen laatijat voivat tehdä todistukset joko rekisterin käyttöliittymän kautta täyttämällä tarvittavat tiedot tai tuomalla todistuksen tiedot laskentajärjestelmistä rajapinnan kautta. Rekisterissä energiatodistus saa todistusnumeron ja kohteen E-luku ja energialuokka muodostetaan syötettyjen tietojen perusteella kun energiatodistus allekirjoitetaan.

Energiatodistus allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus on todistuskohtainen: jos energiatodistuksen tietoja pitää muuttaa sen allekirjoittamisen jälkeen, tulee laatia uusi todistus, joka saa uuden todistusnumeron.

Todistuksen laatimisesta peritään rekisteröintimaksu (noin 10 euroa per allekirjoitettu energiatodistus), jolla rahoitetaan tietojärjestelmän ylläpitokustannukset. Energiatodistuksen laatijoilta ei peritä muita rekisteröintiin liittyviä maksuja.

Lisätietoja energiatodistusrekisteristä

16 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon myynnin yhteydessä?

Kysymykseni/palautteeni: 
Omistamme vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon. Jos myymme ko. kiinteistön, niin tarvitsemmeko kiinteistöämme varten energiatodistuksen?

VASTAUS:
Ennen vuotta 1980 valmistuneille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017.

17 Miksi rakentamismääräysten E-luvun raja-arvon täyttävä uusi hirsitalo ei ole energiatodistuksen C-luokassa?

Vastaus:

Uusille hirsitaloille on rakentamismääräyksissä säädetty muista pientaloista poikkeava raja-arvo energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Kaikki pientalot, runkomateriaalista riippumatta, luokitellaan kuitenkin energiatodistuksessa pientalojen energiatehokkuusasteikolla. 

Näin olleen energiamääräysten mukainen hirsitalo voi sijoittua energiatodistuksessa D-luokkaan.

Energiatodistuksen ensimmäisen sivun katkoviiva, joka kuvaa määräysten mukaisuuden raja-arvoa, ei päde hirsitalon tapauksessa. Tämä on ollut tietoinen valinta.

18 Vanhan lain mukaisen rakennusluvan yhteydessä annetun energiatodistuksen päivittäminen lopputarkastuksessa - miten toimitaan?

Kysymys:

Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa 2008 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt että todistus tehdään vanhan lain mukaisella kaavakkeella (vihreä), päivätäänkö todistus päivityshetkeen (esim.2.9.2013) vai alkuperäisen todistuksen päiväykseen ja onko voimassaolo päiväyksestä tuon 10 vuotta?

VASTAUS:
Energiatodistus päivitetään siihen hetkeen kun se tehdään, esim. 2.9.2013 ja voimassaoloaika lähtee tuosta päiväyksestä.

Uusimismahdollisuus koskee siis vain käyttöönottotarkastusta, eli jos talossa jo asutaan eli käyttöönottotarkastus tehty, ei enää päivitys vanhanmukaisesti ole mahdollista.  Voimaan jää se todistus mikä oli tehty rakennusluvan hakemista varten.

Aina on mahdollista tehdä myös uudenmallinen todistus.

19 Tarvitaanko energiatodistus jokaiselle taloyhtiön erillistalolle erikseen?

Kysymys:

Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko energiatodistusta ja laaditaanko se yhtiöstä vai jokaisesta talosta erikseen?

VASTAUS:

Energiatodistus on rakennuskohtainen. joten todistus laaditaan jokaiselle erillistalolle erikseen. Energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.6.2013.

20 Miten saan uuden lain mukaisen todistuksen mahdollisimman pian jos laki tulee voimaan ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Omistan pientalon joka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Olen ajatellut myydä taloni tänä vuonna. Miten saan uuden lain mukaisen todistuksen mahdollisimman pian jos laki tulee voimaan ennen kuin myyn taloni? Onko jo olemassa päteviä tekijöitä?

Vastaus:

Uuden lain mukaisen energiatodistuksen voi laatia henkilö jolla on erillisen energiatodistuksen antajapätevyys, pätevöityneitä tekijöitä on yli 900.

Erillisen energiatodistuksen antajat löytyvät FISE ry:n sekä Kiinteistöalan Koulutussäätiön rekistereistä.

Ks. neuvontapalvelun osio: Energiatodistusten laatijat.

21 Missä saa koulutuksen energiatodistuksen laatijaksi? Kauanko koulutus kestää?

Kysymys:
Missä saa koulutuksen energiatodistuksen laatijaksi? Kauanko koulutus kestää?

Vastaus:

Energiatodistuksen laatijoille koulutusta tarjoavat sekä Kiinteistöalan Koulutuskeskus että Suomen LVI-liitto. Kurssjen järjestetään muutamia kertoja vuodessa, ja niiden kesto on noin 2-3 päivää. Koulutukseen saattaa liittyä myös etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Lisätietoa koulutuksista saa järjestäjiltä:

Kiinteistöalan Koulutuskeskus: www.kiinko.fi

Suomen LVI-liitto: www.sulvi.fi

22 Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa?

Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

VASTAUS:

Energiakatselmuksen perusteella selvitettyä tietoa toteutuneesta energiankulutuksesta sekä mahdollisia energiankäytön tehostamistoimenpiteitä voidaan hyödyntää energiatodistuksessa.

1.6.2013 alkaen ei kuitenkaan enää voi tehdä energiatodistusta aikaisemmin tehtyyn tai uuteen energiakatselmukseen perustuen.

Energiakatselmoijan on hankittava erikseen pätevyys ja hänen tulee laatia energiatodistus uuden lain ja asetuksen mukaan laskennallisesti.

Jos energiakatselmoijalla on vanhan lain voimassaoloaikana hankittu erillisen energiatodistuksen laatijan pätevyys, se katsotaan uuden lain mukaiseksi perustason laatijapätevyydeksi. Näin energiakatselmoija voi voi laatia energiatodistuksen. Ylemmän tason laatijapätevyys vaaditaan niissä kohteissa, joissa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

Energiatodistuksen laatimisen kustannuksia ei kuitenkaan voi sisällyttää energiakatselmuksen kustannuksiin (tuen alaisiin kustannuksiin), vaan ne tulee selvästi erotella.

23 Kuka voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen?

Kuka voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen? Voiko sen tehdä itse esim. kiinteistön omistaja? Vai pitääkö olla pätevyyden omaava laatija?

VASTAUS:

Rakennukselle voidaan laatia energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistapauksissa.

- jos rakennuksen tai kiinteistön taikka enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa olevan huoneiston myyntihinta on alle 50 000 euroa tai vuokra kuukaudessa alle 350 euroa

- jos kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten kesken, esim. sopimus tehdään lähisukulaisten tai kuolinpesän ja sen osakkaiden kesken, tai

- jos kohdetta ei esitellä julkisesti tai sitä ei tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.

Kevennetyssä menettelyssä energiatodistus ei perustu rakennuksen tietoihin vaan se on yleisluonteinen, julkisesti saatavissa oleva määrämuotoinen todistus. Todistuksessa ilmoitetaan rakennuksen osoite, peruste kevennetyn menettelyn käyttämiselle ja todistuksen hankkijan perustiedot allekirjoituksineen.

Kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen voi siis laatia todistuksen hankkimisesta vastuussa oleva, eli esim. rakennuksen myyjä tai vuokraaja.

Kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen energialuokka ilmoitetaan tunnuksella H.

24 1.6.2013 astuu voimaan uusi laki energiatodistuksista. Mistä tekijöitä energiatodistuksille?

Kysymys: 1.6.2013 astuu voimaan uusi laki energiatodistuksista. Energiatodistuksen laatijoista on pulaa. Kiinteistövälittäjillä on välityksessä tällä hetkellä todella suuri määrä asuntoja joille ei ole energiatodistusta. Kuinka näiden kanssa menetellään?

Vastaus:

Energiatodistuksen voi laatia pätevä tekijä. Suomessa on noin 900 pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joilla on voimassa oleva, vuoden 2007 lain perusteella annettu pätevyys. Nämä henkilöt voivat laatia energiatodistuksia rakennuksiin joissa ei tarvita dynaamisen laskentamenetelmän käyttöä.

Tiedot laatijoista löytyvät tällä hetkellä FISE Oy;n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön verkkosivuilta, lisää aiheesta osassa Energiatodistusten laatijat.

Kesäkuussa pätevien energiatodistusten laatijoiden rekisteri löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkosivuilta: www.ara.fi.

25 Mitkä ovat uuden energiatodistuksen laatijan pätevyysvaatimukset, onko tarjolla koulutusta, kuka pätevyyden toteaa?

V: Uudessa laissa on määritelty, että energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Vaatimukset perustason energiatodistuksen laatijapätevyydelle

Perustason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.

Vaatimukset ylemmän tason energiatodistuksen laatijapätevyydelle 
Ylemmän tason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulu-tutkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä perustason energiatodistuksen laatijapätevyys ja sitä täydentävä vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä.

Pätevyyden toteavat jatkossakin ympäristöministeriön valtuuttamat tahot. Pätevyyden toteajia ovat tällä hetkellä Kiinteistöalan Koulutussäätiö sekä FISE ry.

26 Voiko vanhan lain mukaisella pätevyydellä laatia uusia energiaenergiatodistuksia?

V: Vanhan lain aikana hankittu pätevyys on voimassa sen ajan joksi se on annettu, kuitenkin niin että vanha pätevyys päättyy viimeistään 31.12.2017.

Siirtymäaikana katsotaan, että kumottavan lain mukainen erillisen energiatodistuksen antajapätevyys vastaa uuden lain mukaista alimman vaatimustason pätevyyttä (lain 12 §:n mukaan).

27 Tarvitaanko energiatodistus jo nyt vuonna 1979 rakennetuille paritaloille?

Kysymys:

Kyseessä on 3 paritalon/6 huoneiston paritaloyhtiö. Rakennusvuosi on 1979.

Ohjeissanne sanotaan:

\"Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen\"

Olemme tulkinneet, että yhtiössämme ei täten vielä todistusta tarvita - joten emme sitä vielä ole hankkineet. Olemmeko olleet oikeassa?

VASTAUS:

Tulkintanne on ihan oikea, todistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.

28 Tarvitaanko energiatodistus paritaloyhtiössä jo nyt?

Kysymys:

Tarvitaanko pienessä paritaloyhtiössä (5 huoneistoa) energiatodistus jo nyt vai onko siirtymäaika 1.7.2014 asti. Yhtiössä ei ole aikaisempaa energiatodistusta. Jossain on mainittu, \"rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen\" Koskeeko myös paritaloyhtiötä? Toisaalta jossain on todettu, että 1980 jälkeen valmistuneissa pientaloissa ja paritaloissa (ilmeisesti) tarvittaisiin energiatodistus jo nyt. Miten siis on, rinnastetaanko paritaloyhtiö rivitaloyhtiöön/ketjutaloihin, jolloin siirtymäaika olisi 1.7.2014?

VASTAUS:

Paritalot (enintään kaksi huoneistoa rakennuksessa) lasketaan pientaloiksi, joten rakennusvuosi ratkaisee tässä tapauksessa. Parhaiten rakennuksen luokituksen voi selvittää esim. rakennusluvasta, jossa on määritetty rakennuksen tyyppi.

Energiatodistuslaissa määrätyt siirtymäajat ovat nämä:

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Mikäli rakennukset on rakennettu ennen vuotta 1980, tarvitaan todistus vasta 1.7.2017.

Jos ne taas on rakennettu 1980 tai sen jälkeen, tarvitaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä jo nyt.

29 Koskeeko laki seuraavaa tapausta nyt vai vasta siirtymäajan jälkeen 1.7.2014: taloyhtö, jossa erillis- ja paritaloja

Kysyisin, koskeeko laki seuraavaa tapausta nyt vai vasta siirtymäajan jälkeen 1.7.2014? Kyseessä on neljän asunnon pari-/erillistaloyhtiöstä, joka on valmistunut vuonna 1980. Yhtiö koostuu kahdesta erillistalosta, jotka eivät ole \"varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni\"(30§ 1a-kohta), ja paritalosta, jossa asunnoilla on osittain yhteinen seinä.

Nyt myynnissä on paritalon toinen puolisko. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunkin asunnon omistajat vastaavat itsenäisesti omien rakennustensa huollosta ja kunnossapidosta. Yhteisiä kuluja ovat vain kiinteistövero, jätehuolto, vakuutukset ja taloyhtiön ulkovalaistukseen kuluva energia.

VASTAUS:

Rakennuksia on siis kolme: kaksi erillistaloa ja yksi paritalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1980. Rakennukset ovat siis energiatodistusvaatimusten piirissä alkaen 1.6.2013.

Energiatodistus laaditaan rakennuskohtaisesti eli erillistalolle omansa ja paritalolle omansa.

Energiatodistusten teettämisestä vastaa rakennusten omistaja eli tässä tapauksessa taloyhtiö. Sitä kautta energiatodistus on osakkaiden käytössä.

Myynnissä on paritalon toinen asunto, joten yhtiön tulee teettää paritalon energiatodistus, joka on kaikkien osakkaiden, siis myös paritalon osakkaiden käytössä.

30 Milloin voi käyttää kevennettyä menettelyä tavallisen energiatodistusten sijasta?

Milloin voi käyttää kevennettyä menettelyä tavallisen energiatodistusten sijasta?

VASTAUS:

Kevennettyä menettelyä voidaan haluttaessa käyttää silloin, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan hyvin vähäinen. Vähäisenä arvona pidetään tilannetta jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös vuokraustilanteessa, jos vuokra edellä luetelluissa kohteissa jää alle 350 euroa kuukaudessa. Vuokraa määriteltäessä arvioidaan rakennuksen tai huoneiston kokonaisvuokraa eli lasketaan yhteen esimerkiksi soluasunnossa asuvien maksamat vuokrat.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös muun erityisen syyn tilanteissa. Nämä ovat lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus tai se, että kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti.

31 Mitkä ovat uudet ET-luokat?

Kysymys:

Mitkä ovat uudet ET-luokat ?

Vastaus:

Energiatodistuksessa rakennukset luokitellaan E-luvun mukaan A-G -luokkaan. Luokitusasteikot löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, liitteen osasta 3. Luokitteluasteikko on erilainen riippuen rakennuksen tyypistä.

32 Tarvitseeko erillinen autotalli energiatodistuksen ja tarvitseeko autotallin saavuttaa uudisrakentamisen tapauksessa C-luokka?

Tarvitseeko erillinen autotalli energiatodistuksen ja tarvitseeko autotallin saavuttaa uudisrakentamisen tapauksessa C-luokka?

VASTAUS:
Erilliset yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojia eli suuret autotallit tarvitsevat oman energiatodistuksensa. Autotallissa tulee olla lämmitysjärjestelmä, jotta energiatodistusvelvoite koskisi kyseistä rakennusta. Esimerkiksi pelkkä autotallin valaistus ei johda siihen, että energiatodistusvelvoitteet koskisivat autotallia. Mikäli erillinen autotalli ei ole lämmitetty tai sen lämmitetty nettoala on alle 50 neliömetriä, ei todistusta vaadita autotallilta, eikä sitä myöskään huomioida omakotitalon energiatodistuksessa.

Rakennukseen integroituja autotalleja ei edelleenkään huomioida energiatodistuslaskennassa.

Vaikka uudisrakentamisen yhteydessä jatkossa yli 50 neliömetrin lämmitetyille autotalleille tarvitaan energiatodistus, ei niillä ole erillistä energialuokkavaatimusta ja ne käsitellään uudisrakentamisen energiaselvityksen osalta kuten aikaisemminkin.

33 Rakennuksen sisällä sijaitsevat autotallit: rakennuksen kuutioiden ja vaipan neliöiden laskeminen?

Miten rakennuksen kuutiot ja vaipan neliöt lasketaan kun rakennuksen sisällä on useita erillisiä autotalleja (eli autotallien välissä on muita tiloja jotka pitää ottaa mukaan energiatodistuslaskentaan). Kyse on siis mutkikkaammasta tapauksesta kuin että omakotitalon kyljessä on autotalli.

VASTAUS:
Kysymyksessä lienee rakennuksen ilmatilavuuden ja vaipan pinta-alan määrittämisestä vuotoilmavirran määrittämiseksi rakennuksen eri osille.

Rakennusvaipan ilmavuotoluku q50 ja rakennuksen ilmavuotoluku n50 määritellään koko rakennukselle. Näiden avulla voidaan määritellä koko rakennuksen vuotoilmavirta.

Laskettu vuotoilmavirta voidaan jakaa rakennuksen eri osille ulkovaipan pinta-alojen suhteessa. Huomaa, että ulkovaippaan kuuluu myös alapohja.

Autotallien ja muiden tilojen välien johtumislämpöhäviöt lasketaan autotallien suunnittelulämpötiloilla D5 kohdan 3.2 mukaan.

Laskennasta lisää sivustollamme: Lomakkeet ja laskentaohjeet.

34 Kuinka puolilämpimät tilat kuten autotallit erillisinä tai rakennuksiin integroituna otetaan energiatodistuslaskelmissa huomioon.

Kuinka puolilämpimät tilat kuten autotallit erillisinä tai rakennuksiin integroituna otetaan energiatodistuslaskelmissa huomioon?

VASTAUS:

Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti liittyvien moottoriajoneuvosuojien, lähinnä autotallien ja –hallien, pinta-ala ei sisälly rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan energiatodistuksen laadinnassa. Jos autotalli on kiinni rakennuksessa, huomioidaan näitä tiloja yhdistävä seinä.

Erillisiä yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojia eli suuria autotalleja koskee jatkossa energiatodistusvelvoite kuten muitakin rakennuksia. Autotallissa tulee olla lämmitysjärjestelmä, jotta energiatodistusvelvoite koskisi kyseistä rakennusta. Esimerkiksi pelkkä autotallin valaistus ei johda siihen, että energiatodistusvelvoitteet koskisivat autotallia.

Muut puolilämpimät tilat: varastot, ullakot jne. käsitellään ympäristöministeriön asetuksen sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Näistä lisätietoa osassa: Laskentaohjeet.

35 Voiko vanhan lain mukaisen isännöitsijän tekemän energiatodistuksen päivittää?

Kysymykseni/palautteeni: Taloyhtiössämme on vanhan lain mukainen isännöitsijän tekemä energiatodistus. Motivan tai ARAn sivuilta ei selviä, onko edelleen mahdollista vanhoissa kerrostaloissa tehdä energiatodistus toteutuneen energiankulutuksen perusteella.

VASTAUS:

Uuden lain tultua voimaan ei ole mahdollista laatia isännöitsijäntodistuksen liitteenä olevaa, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa energiatodistusta. Mikäli taloyhtiössä on aiemmin laadittu ja ENNEN lain voimaan tuloa vuoden 2012 tiedoilla päivitetty todistus, on se voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.

Uuden energiatodistuksen laatii jatkossa pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

36 Tarvitaanko kerrostalo osakkeeseen energiatodistus kun sen myy?

Kysymys:

Tarvitaanko kerrostalo-osakkeeseen energiatodistus kun sen myy? Asunnossa on neliöitä 61 ja sen arvo on 45000 euroa. Osakkeen omistavat kuolinpesän osakkaat.

VASTAUS:

Energiatodistus tulee esittää myynnin yhteydessä. Energiatodistus tulee esittää koko rakennuksesta ja todistuksen laatimisesta vastaa taloyhtiön hallitus. Ottakaa yhteyttä taloyhtiöön; joko hallitukseen tai isännöitsijään ja pyytäkää kerrostalon energiatodistus käyttöönne.

37 Tarvitaanko energiatodistus vanhalle, vuonna 1990 peruskorjatulle rakennukselle?

Kysymys:

Tarvitaanko 1.6.2013 alkaen energiatodistus kohteeseen, joka on rakennettu 70-luvulla ja johon on 90-luvulla tehty laajennus johon haettu rakennuslupa.

Vastaus:

Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017. Rakennuksen alkuperäinen valmistumis-/käyttöönottovuosi ratkaisee.

38 Tarvitaanko jatkossa energiatodistus jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

V: Ei tarvita. Energiatodistus vaaditaan vain myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Tästä poikkeuksia ovat ne viranomaisten käytössä olevat tilat joita koskee määräys asettaa energiatodistus esille. Energiatodistus on asetettava esille, jos viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja rakennuksessa yli 500 neliömetrin tiloissa, 1.7.2015 alkaen 250 neliömetrin tiloissa. Tilojen tulee olla yleisön toistuvien käyntien kohteena.

39 Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

Kysymys:

Minulla on 2008 rakennettu omakotitalo. Olen aikeissa myydä talon. Onko minun hankittava energiatodistus myyntiä varten? Mistä saa luotettavan energiatodistuksen?

VASTAUS:

Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.6.2013 kun pientalo on otettu käyttöön vuoden 1980 jälkeen.

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Listan pätevistä tekijöistä löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi