Usein kysyttyä

1 Mistä löydän pätevöityneen energiatodistuksen laatijan?

Mistä löydän pätevöityneen energiatodistuksen laatijan?

VASTAUS: Pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita voi hakea energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

2 Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi sopia. Energiatodistuksen hankkimisvelvoite on pakottavaa oikeutta eikä siitä voi sopia toisin osapuolten kesken. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

3 Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiakatselmuksen perusteella selvitettyä tietoa toteutuneesta energiankulutuksesta sekä mahdollisia energiankäytön tehostamistoimenpiteitä voidaan hyödyntää energiatodistuksessa.  Energiatodistus voikin olla kustannustehokasta tehdä energiakatselmuksen yhteydessä, mutta energiatodistuksen laatimisen kustannuksia ei kuitenkaan voi sisällyttää energiakatselmuksen kustannuksiin (tuen alaisiin kustannuksiin), vaan ne tulee selvästi erotella.

Energiakatselmoijalta vaaditaan energiatodistuslain mukainen energiatodistuksen laatijan pätevyys, jotta hän voi laatia energiatodistuksen, eli pelkällä energiakatselmoijan pätevyydellä energiatodistusta ei voi laatia.

4 Pitääkö autotallin täyttää jokin E-luvun raja uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä, koska niille pitää tehdä energiatodistus?

Pitääkö autotallin täyttää jokin E-luvun raja uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä, koska niille pitää tehdä energiatodistus?

VASTAUS: Ei tarvitse. Erilliset lämmitetyt autotallirakennukset kuuluvat rakennusluokkaan 9, joille on kyllä energiatodistuslainsäädännössä määritetty energiatodistusvelvoite, jos niiden pinta-ala on yli 50 neliömetriä. Uudisrakentamista koskevan rakennuksen energiatehokkuusasetuksen perusteella rakennusluokalle 9 ei ole asetettu E-luvun vaatimusta. Rakennusluokan 9 mukaisille uudisrakennuksille on kuitenkin tehtävä energiaselvitys.

5 Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa vuonna 2015 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt, että todistus tehdään vanhan energiatodistuslain

Kyseessä on omakotitalo, johon on haettu rakennuslupa vuonna 2015 ja on tehty muutoksia suunnitelmiin ja halutaan päivittää energiatodistus vastaamaan suunnitelmia lopputarkastusta varten. Olen ymmärtänyt, että todistus tehdään vanhan energiatodistuslain mukaisella sinisellä kaavakkeella vuoden 2013 lainsäädännön mukaisesti. Päivätäänkö todistus päivityshetkeen (esim. 2.9.2017) vai alkuperäisen todistuksen päiväykseen ja onko voimassaolo päiväyksestä tuon 10 vuotta?

VASTAUS: Energiatodistus päivitetään siihen hetkeen, kun se tehdään, esim. 2.9.2017 ja voimassaoloaika lähtee tuosta päiväyksestä. Päivitysmahdollisuus koskee kuitenkin vain käyttöönottotarkastusta, eli jos talossa jo asutaan eli käyttöönottotarkastus tehty, ei päivitys vanhan lainsäädännön mukaisesti ole enää mahdollista.  Voimaan jää se todistus, mikä oli tehty rakennusluvan hakemista varten. Vaihtoehto on laatia todistus uuden lainsäädännön mukaisesti ns. olemassa olevalle rakennukselle.

6 Pientalon rakennuslupaa on haettu vuonna 2010 ja tässä yhteydessä on laadittu vanhan energiatodistuslain mukainen vihreä energiatodistus. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä kesäkuussa 2012 energiatodistusta ei päivitetty. Rakennuksen lopputarkastus suor

Pientalon rakennuslupaa on haettu vuonna 2010 ja tässä yhteydessä on laadittu vanhan energiatodistuslain mukainen vihreä energiatodistus. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä kesäkuussa 2012 energiatodistusta ei päivitetty.  Rakennuksen lopputarkastus suoritetaan nyt 2018 kesäkuussa. Onko vuonna 2010 laadittu, rakennuslupaa varten tehty energiatodistus riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten?

VASTAUS: Kun rakennuslupa on haettu vanhan energiatodistuslain aikana, koskevat vanhan lain säädökset rakennusta sen käyttöönottoon saakka. Vanhan lain 6 §:n mukaan energiatodistus olisi pitänyt päivittää jo ennen rakennuksen käyttöönottoa, mikäli kohteeseen olisi tullut jotain olennaisia muutoksia rakennuslupavaiheeseen nähden. Loppukatselmuksen todistuksena käytetään siten sitä energiatodistusta, joka on tehty rakennuslupaa varten, eli teillä nyt olevaa todistusta.

7 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

VASTAUS: Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen laatimispäivästä (neljän huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla, että olisi hyvä tehdä uusi energiatodistus. Tällöin todistus laadittaisiin olemassa olevalle rakennukselle ja sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

8 Taloyhtiössämme on vanhan lain mukainen vihreälle pohjalle tehty isännöitsijän tekemä energiatodistus. Onko edelleen mahdollista vanhoissa kerrostaloissa tehdä energiatodistus toteutuneen energiankulutuksen perusteella ja voiko tämän energiatodistuksen pä

Taloyhtiössämme on vanhan lain mukainen vihreälle pohjalle tehty isännöitsijän tekemä energiatodistus. Onko edelleen mahdollista vanhoissa kerrostaloissa tehdä energiatodistus toteutuneen energiankulutuksen perusteella ja voiko tämän energiatodistuksen päivittää?

VASTAUS: Isännöitsijäntodistuksen liitteenä olevaa, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa energiatodistusta ei voi enää päivittää eikä laatia, eikä todistus ole enää voimassa. Nämä vanhan muotoiset energiatodistukset ovat poistuneet käytöstä vuonna 2014. Lain mukaan kaikki energiatodistukset laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

9 Miten pitkään vanhat ennen vuotta 2018 laaditut energiatodistukset ovat voimassa?

Miten pitkään vanhat ennen vuotta 2018 laaditut energiatodistukset ovat voimassa?

VASTAUS: Vanhat energiatodistukset (sekä vihreälle pohjalle laadittu, että siniselle pohjalle ennen vuotta 2018 laadittu) ovat voimassa niin pitkään kuin todistukseen on merkitty (kuitenkin enintään 10 vuotta laatimispäivästä).

10 Tarvitaanko autotalliosaketta myydessä energiatodistus?

Tarvitaanko autotalliosaketta myydessä energiatodistus?

VASTAUS: Ei tarvita. Jos autotalli on osa jotain toista rakennusta (esim. kerrostaloa) se ei tarvitse energiatodistusta. Jos kyseessä olisi erillinen, yli 50 neliön lämmitetty autotallirakennus, koskee energiatodistusvelvoite rakennusta vain, kun koko autotalli- tai autohallirakennus myydään tai vuokrataan.

11 Tarvitaanko autotallille energiatodistus?

Tarvitaanko autotallille energiatodistus?

VASTAUS: Erillisille, yli 50 neliömetrin lämmitetyille moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi pientalon rakentamisen yhteydessä rakennetaan erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotalli, tulee pientalon lisäksi myös autotallirakennukselle laatia oma energiatodistus. Energiatodistus tarvitaan silloinkin, kun rakennetaan pelkästään erillinen, yli 50 m2 lämmitetty autotalli.

Jos myydään tai vuokrataan omakotitalo, jossa on erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotallirakennus, tulee sille laatia oma energiatodistus.

Mikäli autotalli on rakennuksen yhteydessä, eli ei ole erillinen rakennus, ei sille tarvitse hankkia energiatodistusta, eikä sitä myöskään huomioida talon/rakennuksen energiatodistuksen laskennassa.

12 Muodostuuko 7-asunnon rivitalon E-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan? Ja toteutuneet kerrotaan ainoastaan selvitysosassa?

Muodostuuko 7-asunnon rivitalon E-luokka laskennallisen kulutuksen mukaan? Ja toteutuneet kerrotaan ainoastaan selvitysosassa?

VASTAUS: Kyllä, rivitalon energialuokka on rakennuksen lähtötiedoista laskettu laskennallinen arvo. Toteutuneet kulutukset esitetään energiatodistuksen sivulla 5. Rivitalon energiatodistus laaditaan koko rakennukselle, ei asuntokohtaisesti.

13 Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko en

Taloyhtiömme koostuu 6 erillistalosta ja yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen vastaa oman talon kustannuksista ja korjauksista. Rakennusvuosi on 1985. Asuntojen energiatehokkuus on hyvin erilainen. Lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) on yhteinen. Tarvitaanko energiatodistusta ja laaditaanko se yhtiöstä vai jokaisesta talosta erikseen?

VASTAUS: Energiatodistus on rakennuskohtainen, joten todistus laaditaan jokaiselle erillistalolle erikseen. Energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus tarvitsee laatia vain sille rakennukselle, jota ollaan myymässä tai vuokraamassa. Kuluista vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen erillistalon omistaja. Yleensä on kustannustehokkainta samalla kerralla teettää energiatodistukset taloyhtiön mahdollisille muille rakennuksille samalla kertaa. Kaikki energiatodistukset ovat kuitenkin voimassa 10 vuotta.

Jos rakennuksen koko kunnossapitovastuu on siirretty osakkaalle, todistuksen hankintavelvollisuus kuuluu osakkaalle. Mutta tilanteessa, jossa esim. erillistalojen lämmitystapa on kaukolämpö, maalämpö tms. ja jolla lämmitetään yhtiön kaikki erillistalot, on vastuu energiatodistuksen hankinnasta taloyhtiöllä. Energiatodistuslain näkökulmasta koko rakennuksen kunnossapitovastuu ei ole siirtynyt osakkaalle, sillä lämmöntuotto tulee yhtiön kautta.

14 Tarvitaanko kerrostalo-osakkeeseen energiatodistus, kun sen myy? Asunnossa on neliöitä 61 ja sen arvo on 45000 euroa. Osakkeen omistavat kuolinpesän osakkaat.

Tarvitaanko kerrostalo-osakkeeseen energiatodistus, kun sen myy? Asunnossa on neliöitä 61 ja sen arvo on 45000 euroa. Osakkeen omistavat kuolinpesän osakkaat.

VASTAUS: Energiatodistus tulee esittää myynnin yhteydessä. Energiatodistus laaditaan koko rakennuksesta ja todistuksen laatimisesta vastaa taloyhtiön hallitus. Ottakaa yhteyttä taloyhtiöön; joko hallitukseen tai isännöitsijään ja pyytäkää kerrostalon energiatodistus käyttöönne. Jos sellaista ei kohteeseen ole tehty, pyytäkää isännöitsijää tai hallitusta sellainen teettämään.

15 Kuka vastaa energiatodistuksen teettämisestä taloyhtiössä?

Kuka vastaa energiatodistuksen teettämisestä taloyhtiössä?

VASTAUS: Energiatodistuksen hankintavastuu on rakennuksen omistajalla eli taloyhtiöllä, ei yksittäisellä osakkaalla.

16 Mitä tarkoittaa käyttötarkoitusluokan 1a-c määritelmä ”ketjutalon osana oleva rakennus”? Eli kun on rakennus, jossa asuinrakennukset ovat ketjutalona autokatoksen välityksellä kiinni toisissaan niin teenkö energiatodistuksen tällaisessa rakennuksessa aina

Mitä tarkoittaa käyttötarkoitusluokan 1a-c määritelmä ”ketjutalon osana oleva rakennus”? Eli kun on rakennus, jossa asuinrakennukset ovat ketjutalona autokatoksen välityksellä kiinni toisissaan niin teenkö energiatodistuksen tällaisessa rakennuksessa aina huoneistokohtaisesti?

VASTAUS: Kun rakennuslupaa varten E-lukuvaatimus on jokaiselle ketjutalon osalle erikseen, niin energiatodistus myös laaditaan jokaiselle osalle erikseen.  Jos osiot ovat kaikki samanlaisia, kannattaa todistukset laadituttaa yhdellä kertaa, kopioina toisistaan.

 

17 Olemme myymässä asuinrakennusta, jonka kauppahinta on 25 000 €. Voimmeko käyttää kohteelle kevennettyä energiatodistusta. Jos voimme käyttää kevennettyä energiatodistusta, niin kuka laatii kevennetyn energiatodistuksen ja pitääkö se rekisteröidä tai pala

Olemme myymässä asuinrakennusta, jonka kauppahinta on 25 000 €.  Voimmeko käyttää kohteelle kevennettyä energiatodistusta. Jos voimme käyttää kevennettyä energiatodistusta, niin kuka laatii kevennetyn energiatodistuksen ja pitääkö se rekisteröidä tai palauttaa johonkin järjestelmään?

VASTAUS: Voitte käyttää kevennettyä menettelyä. Kevennettyä menettelyä voi käyttää, jos myytävä tai vuokrattava kohde (rakennus, kiinteistö, huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa) on arvoltaan vähäinen. Kohteen arvo määritellään vähäiseksi, jos kohteen myyntihinta alittaa 50 000 euroa tai kohteen vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H. Lomakkeen täyttää myyjä itse, eli täyttöön ei tarvita pätevöitynyttä laatijaa. Kevennetyn menettelyn mukaisesti laadittua energiatodistusta ei toimiteta ARAan mutta se annetaan ostajalle. Lomake löytyy nettisivulta: http://energiatodistus.motiva.fi/energiatodistustenlaatijat/lomakkeet/

18 Olemme myymässä pientaloa eikä kohdetta markkinoida julkisesti, tarvitsemmeko energiatodistuksen?

Olemme myymässä pientaloa eikä kohdetta markkinoida julkisesti, tarvitsemmeko energiatodistuksen?

VASTAUS: Koska pientaloa ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla, tulee kohteelle tehdä kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukainen todistus. 

Kohdetta esitellään julkisesti silloin, kun siitä on julkisesti ilmoitettu näyttöajankohta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat kyseisenä ajankohtana tulla paikalle. Kohde on tarjolla julkisesti myytäväksi myös, jos kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus esim. web-sivuilla, ilmoitustauluilla, lehdissä, televisiossa tai radiossa.

19 Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei vaadita rakennuksilta joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä, joten et tarvitse energiatodistusta.

20 Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei tarvita, kun kyseessä on loma-asunto, jota EI käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen ja jonka rakennusluokka on loma-asunto.

21 Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

VASTAUS: Energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä myös ”vanhoille” taloille joiden pinta-ala on yli 50 neliömetriä.

22 Kyseessä rivitalokiinteistö (7 huoneistoa, joista liikehuoneistoja 2 kpl). Tarvitaanko liikehuoneistoille kenties omat energiatodistukset?

Kyseessä rivitalokiinteistö (7 huoneistoa, joista liikehuoneistoja 2 kpl). Tarvitaanko liikehuoneistoille kenties omat energiatodistukset?

VASTAUS: Energiatodistus annetaan rakennukselle tai sen osalle erikseen (tässä tapauksessa liikehuoneistot), jos osa kuuluu eri rakennusten käyttötarkoitusluokkaan kuin rakennuksen pääkäyttötarkoitus (tässä tapauksessa rivitalo) ja on pinta-alaltaan merkittävä. Rakennuksen osan lämmitetyn nettoalan tulee olla tällöin vähintään 10 % koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja yli 50 m2. Jos siis nämä ehdot täyttyvät, tarvitaan liikehuoneistojen osuudelle oma energiatodistus ja rivitalon osuudelle omansa.

Mikäli eri käyttötarkoitusluokkaan (tässä tapauksessa liikehuoneistot) kuuluvien tilojen pinta-ala on alle 10 % rakennuksen koko pinta-alasta tai alle 50 m2, niin se voidaan yhdistää muihin tiloihin. Tällaiset tilat yhdistetään pinta-alaltaan suurimpaan käyttötarkoitusluokkaan, tässä tapauksessa rivitaloon.

23 Tarvitaanko jatkossa energiatodistus, jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

Tarvitaanko jatkossa energiatodistus, jos ei ole myymässä/vuokraamassa asuntoa tai taloa?

VASTAUS: Ei tarvita. Energiatodistus vaaditaan vain myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Tästä poikkeuksia ovat ne viranomaisten käytössä olevat tilat joita koskee määräys asettaa energiatodistus esille. Energiatodistus on asetettava esille, jos viranomainen tai laitos tarjoaa rakennuksessa julkisia palveluja yli 250 neliömetrin tiloissa, jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena. (Lisätietoja ->)

24 Uudisrakentaminen, laajentaminen ja korjausrakentaminen

Haluaisin tietää tarvitseeko loma-asuntoon, joka muutetaan asuinrakennukseksi, energiatodistus (käyttötarkoituksen muutos)?

VASTAUS: Käyttötarkoituksen muutokset eivät tarvitse energiatodistusta. Käyttötarkoituksen muutoksia koskevat kuitenkin omat energiatehokkuusvaatimukset, jotka ovat erilaiset kuin uudisrakentamisessa (lisätietoja asetuksesta 4/2013 ja sen muutos 2/2017).