Energiatodistuksiin liittyvät viranomaiset, niiden roolit sekä muut toimijat

Viranomaiset:

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö vastaa energiatodistuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelusta, kehittämisestä sekä toimenpanon yleisestä seurannasta. Lain toimeenpanoa tukevat mm. energiatodistuksiin liittyvät laskentaohjeistukset sekä oppaat todistusten antajille.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo ja seuraa energiatodistusten laadintaa ja käyttöä. Kunakin vuonna laadituista energiatodistuksista ARA tarkastaa määräosan. Tarkastus kohdistetaan todistuksen lähtötietojen, energiamäärien määrittämisen sekä säästösuositusten oikeellisuuteen. Valvontatehtävää varten ARA ylläpitää rekisteriä sekä energiatodistusten laatijoista että laadituista energiatodistuksista.

ARA valvoo myös energiatodistusten laatijoiden työskentelyn lainmukaisuutta sekä vastaa mahdollisten seuraamusten määräämisestä.

Paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset
Paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset valvovat erityisesti uudisrakennusten energiatodistuksia.

Muut toimijat:

Pätevyyden toteajat:
Pätevyyden toteajat myöntävät pätevyyksiä energiatodistusten laatijoille. Todistusten laatijat saavat pätevyytensä läpäisemällä tentin, jossa testataan heidän osaamistaan energialaskennassa sekä energiatodistusten laatimisessa. Siten energiatodistusten laatu ja sisältö vastaavat lain vaatimuksia. Pätevyyden toteajat päättää ympäristöministeriö.

Tällä hetkellä pätevyyden toteaja on FISE ry.

Koulutusten tarjoajat:
Koulutusta energiatodistuksen laatijoille tarjoaa Suomen LVI-liitto. Koulutus ei ole pakollista, mutta se valmentaa mm. pätevyystenttiin. 

Neuvonta ja viestintä:
Motiva Oy tuottaa energiatodistusten neuvontapalvelun ympäristöministeriön toimeksiannosta. Neuvontapalvelu vastaa sekä kuluttajien, asumisen ja kiinteistöalan ammattilaisten sekä energiatodistusten laatijoiden energiatodistuksiin liittyviin kysymyksiin.