Mitä energiatodistus maksaa?

Energiatodistuksen laatii aina pätevä energiatodistuksen laatija, joka kokoaa tiedot rakennuksesta ja sen energiankulutuksesta sekä asiakirjoista että käymällä rakennuksessa paikanpäällä. Energiatodistuksen laatija laskee rakennukselle E-luvun ja määrittää energiatehokkuusluokan.

Pientalot (omakoti- ja paritalot)

Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laatimiskustannus on laatijoille tehdyn kyselyn mukaan noin noin 300–400 euroa, rakennusluvan yhteydessä uudisrakennukselle laaditun todistuksen hinta taas oli noin 150–200 euroa. (Lue lisää ->)

Rivitalot ja asuinkerrostalot

Motiva on selvittänyt myös rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatietoja. Uudisrivitalon energiatodistus maksaa keskimäärin noin 400 euroa. Olemassa olevan rivitalon energiatodistus on keskimäärin noin 500 euroa.

Uudiskerrostalojen energiatodistus maksaa keskimäärin noin 850 euroa. Olemassa olevan kerrostalon energiatodistus on keskimäärin 670 euroa.

Kustannukset vuositasolla kohtuulliset

Kustannukset vuositasolla ovat kohtuullisen pienet suhteessa esimerkiksi rakennusten myyntihintoihin ja -palkkioihin. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta, joten todistuksen hinta kannattaa suhteuttaa todistuksen käyttöikään.

Todistuksen hankkimisen voi yhdistää myös kuntotarkastukseen, kunhan kuntotarkastajalla on energiatodistuksen laatijan pätevyys. Kuntotarkastuksen yhteydessä myös energiatodistuksen tarvittava rakennuksen tarkastus onnistuu samalla käynnillä.

Matkakustannukset voivat vaikuttaa energiatodistuksen hintaan jonkin verran maantieteellisestä sijainnista riippuen.

Toimenpidesuosituksilla parannusta energiatehokkuuteen

Energiatodistus sisältää suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaalla tavalla, joten toimenpiteet toteuttamalla voidaan saavuttaa pidemmällä aikajänteellä tarkasteltaessa suuriakin kustannussäästöjä energiakustannuksissa.