Kuka energiatodistuksen laatii?

Energiatodistuksen laatii aina energiatodistuksen laatijan pätevyyden saanut henkilö. Energiatodistuksen laatijan tulee olla rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja heidän täytyy täyttää toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla

  • soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä
  • energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Energiatodistuksen laatijoiden pätevyyksiä on kahdentasoisia:

  • perustason laatijapätevyys; toimija voi laatia energiatodistuksia suurimmalle osalle rakennuksista.
  • ylemmän tason laatijapätevyys; toimija voi laatia energiatodistuksia rakennuksille joissa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäädytetyt uudisrakennukset.