Milloin energiatodistus pitää esittää ja olla esillä?

Energiatodistus pitää esittää rakennuslupaa haettaessa (uudisrakennukset) ja rakennuksen, sen osan, huoneiston tai niiden hallintaoikeuden myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Rakennusta, rakennuksen osaa tai huoneistoa tai niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa esittelytilanteessa tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus.

Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvitse laittaa nähtäville tai antaa, jos kyseessä on

 • samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välinen myynti tai vuokraus,
 • tilanne, jossa rakennus myydään purettavaksi,
 • vuokraus määräaikaisesti enintään vuodeksi, tai
 • alivuokraus.

Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja. Jos rakennuksen kunnossapitovastuu on lain tai sopimuksen nojalla taikka muulla tavoin rakennuksen haltijalla, on myös vastuu energiatodistuksen hankinnasta rakennuksen haltijalla.

Myynti- ja vuokrausilmoituksissa esitettävä energialuokka

Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus (A2018-G2018). Mikäli rakennuksella on voimassa oleva, vuoden 2007 mukaisen lain perusteella annettu energiatodistus, se erotetaan ilmoituksissa alaviitteellä A2007 - G2007. Jos rakennuksella on voimassa oleva, vuoden 2013 mukaisen lain perusteella annettu energiatodistus, se erotetaan ilmoituksissa alaviitteellä A2013 - G2013.

Myynti- ja vuokrausilmoituksissa sekä myyntiaineistoissa ilmoitettavista tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Energiatodistus esillä julkisissa tiloissa

Energiatodistuksen nähtävillä olo velvoite

Energiatodistus on asetettava nähtäville kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden kerrosala ylittää 250m2, ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena. Viranomaisen tai laitoksen tulee hankkia energiatodistus, jotta se voidaan asettaa nähtäville.

Tällaisia julkisia palveluja tarjoavia viranomaisia tai laitoksia ovat tyypillisesti valtion ja kuntien viranomaiset, kuntayhtymät, valtion ja kuntien palveluliikelaitokset ja julkisoikeudellista tehtävää hoitavat muut laitokset.

Rakennuksia, joissa tarjotaan julkisia palveluita, ja joissa on yleisön toistuvien käyntien kohteena olevia tiloja:

 • Koulurakennukset
 • Kulttuurirakennukset (Kirjastot, museot)
 • Sairaalat
 • Hoitokodit

Nähtävillä olo velvoitteeseen liittyviin neliöihin ei lasketa seuraavia tiloja:

 • Toimistotiloja
 • Tuotantotiloja
 • Henkilökunnan käytössä olevia tiloja

Energiatodistuksen tulee näkyvällä paikalla, josta se on selvästi yleisön nähtävissä. Nähtävillä on oltava alkuperäinen tai jäljennös energiatodistuksen etusivusta vähintään luonnollisessa koossa. Todistuksen voi asettaa esille myös sähköisesti, mutta vain jos tiedot ovat esillä jatkuvasti.

Energiatodistuksen nähtävillä olo velvoite muissa rakennuksissa

Energiatodistuksen nähtävillä olo velvoite koskee myös muita rakennuksia, joissa rakennuksesta yli 500m2 on yleisön toistuvien käyntien kohteena, ja kyseiseen rakennukseen on hankittu energiatodistus. Pelkästään nähtävillä olo velvoitetta varten ei energiatodistusta näissä rakennuksissa kuitenkaan tarvitse hankkia.

Esimerkkirakennuksia:

 • Kaupat
 • Kauppakeskukset
 • Valintamyymälät
 • Ravintolat
 • Teatterit
 • Pankit
 • Hotellit