Mikä on energiatodistus?

energiatodistus-omakotitalo-olemassa oleva-2018.gifEnergiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Malli olemassa olevan omakotitalon energiatodistuksesta (2018):

Energiatodistus_malli_omakotitalo-olemassa oleva-2018_verkko.pdf

Energiatodistusta ei vaadita mm.

  • rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä; tai
  • loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

Tarkempi listaus rakennuksista, joita vaatimus energiatodistuksesta ei koske: 

Energialuokka perustuu rakennukselle laskettavaan
E-lukuun

Energiatodistus on laskennallinen. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. 

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka C ja D on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

 

Energiatodistus - esite, tilaajanohje ja lukuohje
pien-, rivi- ja kerrostaloille:

LATAA esitteet käyttöösi!

Energiatodistusesite 2018
Rakennuksen_energiatodistus_esite_2018.pdf

Energiatodistus_yleisesite.png

Energiatodistuksen tilaajan ohje 2018
Energiatodistuksen_tilaajanohje_2018.pdf

Energiatodistus_tilaajanohje.png

Energiatodistuksen lukuohje 2018
Energiatodistus_lukuohje_2018.pdf

Energiatodistus_lukuohje.png

Energiatodistusesite, kiinteistönvälitysalalle
Rakennuksenenergiatodistuskiinteistönvälittäjät_2018.pdf

Energiatodistus_kiinteistonvalitys.png