Pätevyyden toteajat

Pätevyyden toteajat myöntävät pätevyyksiä energiatodistusten laatijoille. Todistusten laatijat saavat pätevyytensä läpäisemällä tentin, jossa testataan heidän osaamistaan energialaskennassa sekä energiatodistusten laatimisessa. Siten energiatodistusten laatu ja sisältö vastaavat lain vaatimuksia.

Pätevyyden toteajat päättää ympäristöministeriö.

Pätevyyden toteajia ovat:

Pätevyyden hakeminen

Energiatodistuksen laatijan pätevyyttä haetaan pätevyyden toteajalta. Tämä toteaa energiatodistuksen laatijalta vaadittavan koulutuksen tai tämän korvaavan työkokemuksen olemassaolon sekä järjestää ja vastaanottaa energiatodistuksen laatijan kokeen, arvioi sen tuloksen sekä hyväksyy tai hylkää pätevyyden.

Pätevyyden uudistaminen

Energiatodistuksen laatijan pätevyys on voimassa 7 vuotta, jonka jälkeen pätevyys pitää uudistaa. Pätevyyden uudistamista haetaan pätevyyden toteajalta. Tämä toteaa ammattitaidon ylläpidon tai muussa tapauksessa edellyttää kokeen hyväksyttyä suorittamista pätevyyden uudistamiseksi.

Vanhan lain mukaisen pätevyyden uudistaminen on tehtävä 31.12.2017 mennessä!

Vuonna 2007 voimaan tulleen, vanhan lain mukainen Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys oli voimassa enintään vuoden 2017 loppuun saakka, johon mennessä pätevyys olisi pitänyt uudistaa uuden lain mukaiseksi.

Pätevyyttä haetaan pätevyyden toteajalta.