Laskentaohjeet 2018

Energiatodistusten laskentaohjeet

Tälle sivulle on koottu tärkeimmät energiatodistuksen laatimiseen liittyvät laskentaohjeet.

Energiatodistuksen laatiminen

Yleiset ohjeet energiatodistuksen laadintaan ja rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen laskentaan ovat ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta.

Energiatodistusopas

Uusittu energiatodistusopas tullaan julkaisemaan myöhemmin.

  • Energiatodistusopas (tulossa päivitetty versio)

Vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja

Laskentaesimerkit

Uusitut laskentaesimerkit tulossa myöhemmin. Vanhoja esimerkkilaskelmia voi hyvin käyttää perustietona, mutta varauksellisesti niin että käyttäjän tulee tuntea vuoden 2018 alusta voimaan tulleet muutokset laskentaan liittyen sekä niiden vaikutuksen laskentaan. Perusperiaatteet laskennassa ovat kuitenkin säilyneet ennallaan.

Rakentamismääräyskokoelma ja taustamateriaalit:

1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
1009-2017 YM asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.pdf

1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1010-2017_YM asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.pdf

Asetuksen 1010/2017 taustamateriaalit:
Perustelumuistio YM asetukseen rakennusten energiatodistuksesta.pdf
Tasauslaskentaopas 2018.pdf
LTO-laskin 2018.xlsx
Lämpöhäviöiden tasauslaskin 2018.xlsx
PILP opas 2018.pdf
PILP-laskin 2018.xlsm
RakEne-laskin 2018.xlsx
Rakenteellisen energiatehokkuuden esimerkkilaskelmat 2018.pdf
Opas valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelusta.pdf

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet, 2018
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta - ohjeet 2018.pdf

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet 2018:
taustamateriaalit

Lämpöpumppujen energialaskentaopas 2012.pdf
Lämmitysjärjestelmät _Laskentaopas 2012.pdf
Jäähdytys_laskentaopas 2011.pdf
Aurinko Laskentaopas 2012.pdf
Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas.pdf