Energiatodistusten laskentaohjeet

Laskentaohjeet

Yleiset ohjeet energiatodistuksen laadintaan ja rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen laskentaan ovat ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta.

Laskennassa hyödynnetään sekä asetusta rakennuksen energiatodistuksesta että erityisesti rakentamismääräyskokoelman osia D3 ja D5.

Energiatodistusopas 2016

Energiatodistusopas on päivitetty. Energiatodistusopas 2016 kokoaa tiedot ja perusteet energiatodistusten laskentaan ja opastaa laatijaa ongelmakohdissa.

Laskentaesimerkit

Laskentaesimerkit täydentävät opasta esitellen erityyppisten ja ikäisten rakennusten energiatodistuksen laskentaa.

Laskentaesimerkkejä laaditaan jatkossa lisää, tulevista esimerkeistä löytyy tietoa ympäristöministeriön sivulta Energiatodistuslomakkeet.

Rakentamismääräyskokoelma ja taustamateriaalit

D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet (pdf)

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (pdf)

- huom. ota huomioon asetukseen tehdyt muutokset (2013 ja 2014).

D3 taustamateriaalit
Opas valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelusta (lokakuu 2015) (pdf)
Tasauslaskentaopas 2012 (pdf)
D3 LTO-laskin 2012, versio marraskuu 2011 (xls)

D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet
D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet (pdf)

D5 taustamateriaalit
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (pdf)
Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012 (pdf)
Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011 (pdf)
Aurinkolämmön laskentaopas 2012 (pdf)
Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012 (pdf)

 

Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, energiatodistusten laatijoille

Laskentaan liittyvät kysymys-vastaus -koosteet on tarkoitettu energiatodistusten laatijoille. Kysymykset on koottu Motivan energiatodistusten neuvontapalveluun lähetetyistä kysymyksistä.