Energiatodistusrekisteri

Energiatodistustietojärjestelmä on tarkoitettu

1) energiatodistusten laatimista varten;
2) todistusten laatimisen valvonnan apuvälineeksi;
3) todistusten ja niissä olevien tietojen käytön valvonnan apuvälineeksi;
4) todistusten laatijoiden valvonnan apuvälineeksi;
5) tietopalvelutehtäviä varten.

Energiatodistustietojärjestelmää eli energiatodistusrekisteriä ylläpitää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Energiatodistusrekisteri löytyy osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi.

Rekisteri on kolmiosainen: se sisältää tietoja energiatodistuksista, niiden laatijoista, ja se toimii ARAn valvonnan välineenä.

1) Energiatodistusrekisteri

Energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 alkaen energiatodistusrekisterin kautta, käsin allekirjoitettuja lomakkeelle laadittuja todistuksia ei tämän jälkeen hyväksytä.

Energiatodistuksen laatijat voivat tehdä todistukset joko rekisterin käyttöliittymän kautta täyttämällä tarvittavat tiedot tai tuomalla todistuksen tiedot laskentajärjestelmistä rajapinnan kautta. Rekisterissä energiatodistus saa todistusnumeron ja kohteen E-luku ja energialuokka muodostetaan syötettyjen tietojen perusteella kun energiatodistus allekirjoitetaan.

Tietojen tarkastuksen jälkeen energiatodistuksen laatija allekirjoittaa todistuksen sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus tehdään poliisin antamaa HST-korttia käyttäen ja todistus tallentuu automaattisesti rekisteriin. Energiatodistuksen laatija toimittaa sähköisesti allekirjoitetun todistuksen sen tilanneelle taholle, joko tulosteena tai pdf-tiedostona. Rakennukselle voi olla voimassa vain yksi energiatodistus.

Sähköinen allekirjoitus on todistuskohtainen: jos energiatodistuksen tietoja pitää muuttaa sen allekirjoittamisen jälkeen, tulee laatia uusi todistus, joka saa uuden todistusnumeron.

Todistuksen laatimisesta peritään rekisteröintimaksu (noin 10 euroa per allekirjoitettu energiatodistus), jolla rahoitetaan tietojärjestelmän ylläpitokustannukset. Energiatodistuksen laatijoilta ei peritä muita rekisteröintiin liittyviä maksuja.

Energiatodistusten julkinen tietopalvelu

Energiatodistusrekisterissä laadittujen energiatodistusten tietoja voi hakea esim. todistustunnuksen tai osoitetiedon perusteella. Energiatodistuksesta saa nähtäväksi kaksi ensimmäistä sivua eli ns. koosteen (ei kuitenkaan 1-2 huoneistoa koskevista kohteista, henkilötietosuojan vuoksi). Koko energiatodistusta ei rekisteristä voi saada nähtäväkseen ARAn lisäksi kuin todistuksen laatinut energiatodistuksen laatija, joka toimittaa sähköisesti allekirjoitetun todistuksen sen tilanneelle taholle.

Ennen energiatodistusrekisterin käyttöönottoa laadittuja, käsin allekirjoitettuja, ARAlle pdf-tiedostona toimitettuja energiatodistuksia ei tulla viemään rekisteriin ARAn toimesta. Energiatodistusrekisterin pilot-käytön aikana laaditut energiatodistukset ovat virallisia energiatodistuksia ja ne ovat mukana energiatodistusrekisterissä.

 

2) Laatijarekisteri

Laatijarekisteriin kirjataan tiedot rekisteröityneistä, pätevistä energiatodistuksen laatijoista.

Laatija merkitään rekisteriin vain, jos hän antaa suostumuksensa tiettyjen tietojen julkaisemiseen julkisessa tietopalvelussa (nimi, pätevyys ja sen voimassaoloaika, toiminta-alue). Laatija voi pyytää myös laajempien yhteystietojen: perustietojen lisäksi puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, toiminnan internetosoite, yrityksen nimi). Yhteystietojen ylläpito on laatijan vastuulla rekisteröitymisen jälkeen.

Uusista pätevyyden saaneista energiatodistuksen laatijoista pätevyyden toteaja ilmoittaa vain rekisteröintiä pyytäneiden ja em. suostumuksen antaneiden tiedot ARA:lle pätevyyden toteamisen tai sen uusimisen jälkeen.

Muiden pätevyyden saaneiden energiatodistusten laatijoiden tulee rekisteröityä palvelussa saadakseen palvelun käyttötunnukset sekä oikeudet laatia energiatodistuksia rekisterin kautta.

Laatijatietojen haku tapahtuu laatijan nimen tai toiminta-alueen perusteella.

 

3) Valvontarekisteri

Rekisteri sisältää ARAn valvonnassa tarvittavia tietoja, jotka on osittain siirretty energiatodistuksen laatijarekisteristä tai energiatodistusrekisteristä ja jotka ovat muutoin saatuja, valvontaa varten tarpeellisia tietoja (pyydetyt tarkennetut tiedot, rakennekuvat tms. tietoja). Tämän rekisterin tietoja ei ole saatavilla julkisessa tietopalvelussa. Valvontaa varten saatuja tietoja ei luovuteta edelleen. ARA vastaa tietojen siirtämisestä rekisteriin ja tietojen poistamisesta laissa säädetyn ajan kuluttua.

 

Energiatodistusten tietojärjestelmä perustuu lakiin rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015).