Jaettavat aineistot

Energiatodistusten laatijoiden käyttöön
suunnatut jaettavat aineistot

Esite, tilaajan ohje ja lukuohje

Mikä on rakennuksen energiatodistus? -esite
Rakennuksen_energiatodistus_esite_2018.pdf

- yleisesite energiatodistuksesta, sopii kuluttajamarkkinointiin.

Energiatodistus_yleisesite.png

 

Energiatodistus, tilaajanohje
Energiatodistuksen_tilaajanohje_2018.pdf

- tilaajanohje kertoo tiedot energiatodistuksen tilaamista varten, sopii kuluttajamarkkinointiin.

Energiatodistus_tilaajanohje.png

 

Energiatodistus, lukuohje
Energiatodistus_lukuohje_2018.pdf

- lukuohje avaa energiatodistuksessa esitettävät tiedot, jotta energiatodistuksesta ja siinä olevista tiedoista saa paremmin kiinni.

Energiatodistus_lukuohje.png