Energiatodistusten laatijat

Energiatodistukset laatii aina pätevä tekijä, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Ennen energiatodistuksen tilaamista tai teettämistä, tulee tilaajan tarkistaa, että tekijällä on voimassaoleva pätevyys.

Energiatodistusten laatijoiden pätevyyksiä on kahdentasoisia; perustason pätevyys ja ylemmän tason pätevyys.

  • Energiatodistuksen laatija, jolla on perustason laatijapätevyys, voi laatia energiatodistuksen rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään kuukausitason laskentamenetelmää.
  • Energiatodistuksen laatija, jolla on ylemmän tason laatijapätevyys, voi laatia energia-todistuksen myös silloin, kun laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

Pätevöityäkseen laatijalla tulee olla pätevyystasoon tarvittava peruskoulutus tai sitä vastaava työkokemus ja hänen tulee osoittaa pätevyytensä pätevyyskokeella. Energiatodistuksen laatijan toteaa päteväksi ympäristöministeriön valtuuttama taho. Pätevyys on voimassa enintään seitsemän vuotta.

Neuvontaa ja koulutusta tarjolla energiatodistusten laatijoille

Energiatodistusten laatijoille on tarjolla sekä neuvontaa että koulutusta. Motivan Oy:n neuvontapalvelun kautta laatijat voivat saada neuvontaa energiatodistusten laadinnassa. Rekisteröityneille toimijoille tarjotaan mahdollisuuksia verkottua ja keskustella todistuksiin liittyvistä aiheista vuosittain järjestettävässä verkostoitumistilaisuudessa.

Energiatodistusten laatijoille koulutusta järjestää tällä hetkellä Suomen LVI-liitto SuLVI ry.