Energiatodistus kertoo rakennuksesta, ei sen käytöstä

Julkaistu 2017-12-22.

Hyvän energiatodistuksen parasta antia ovat energiatehokkuuttaa parantavat toimenpide-ehdotukset.

Energiatodistuksessa esitetty rakennuksen energiankulutus on kuin autoille esitettävät kulutuslukemat: standardin mukaan testatut kulutukset, joita voi verrata autosta toiseen. Todellisen kulutuksen ratkaisee sitten se, kuinka paljon ja missä autolla ajetaan, ja kuinka raskas kaasujalka käyttäjällä on. Tämä pätee myös taloihin: kulutus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon asukkaita on ja millaiset käyttötottumukset – eli kaasujalka – heillä on.

Auton kulutukseen voi vaikuttaa ajamalla taloudellisemmin tai vähentämällä ajomääriä sekä huolehtimalla auton kunnosta. Talojen kohdalla voidaan käytön ja huollon lisäksi myös parantaa rakennuksen ominaisuuksia. Esimerkiksi paremmat ikkunat, tiiviimmät rakenteet ja tehokkaampi talotekniikka antavat mahdollisuuden vähentää talon energiankulutusta.

Siirtymällä fossiilisten polttoaineiden tai pelkän sähkön käytöstä uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja maalämmön tai puulämmityksen hyödyntämiseen, voidaan vähentää ympäristövaikutuksia. Rakennuksen energiatodistus antaa pohjatietoa talon korjausten ja lämmitystapamuutosten suunnitteluun.

Energiatodistuksesta apua korjausten suunnitteluun

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen parasta antia ovat siinä ehdotetut toimet energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatodistuksen laatija ehdottaa kannattavia toimenpiteitä rakennukseen aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella, rakennuksen tilasta tehtyihin havaintoihin perustuen sekä rakennuksen asiakirjoista saataviin tietoihin nojautuen.

Johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala Raksystems Insinööritoimisto Oy:stä on ollut mukana laatimassa satoja energiatodistuksia. Raksystems on laatinut kaiken kaikkiaan jopa useita tuhansia energiatodistuksia. Raksystems on yksi Suomen suurimmista rakennusten kuntotutkimuksia ja kuntotarkastuksia tekevistä yrityksistä. Yritys panostaa siihen, että myös energiatodistusten kautta rakennusten omistajat ja käyttäjät saavat hyvää ja oikeaa tietoa sekä rakennuksesta että mahdollisuuksista parantaa sen energiatehokkuutta.

”Suosittelemme energiatodistuksen laatimista kuntotarkastuksen yhteydessä, sillä sen tekeminen on kaikkein kustannustehokkainta, kun käydään rakenteita ja järjestelmiä muutenkin läpi. Näin asiakas hyötyy niin taloudellisesti kuin ajallisestikin”, painottaa Hatsala.

Raksystems toimittaa tilaajalle aina palvelukuvauksen ja tilaussopimuksen sekä tietyissä tapauksissa myös valmistautumisohjeen. Energiatodistuksen tilaajan materiaalissa kerrotaan mm. mikä energiatodistus on, mitä se sisältää, milloin se vaaditaan ja mitä tilaajalta odotetaan.

”Energiatodistusta ja kuntotarkastusta varten pyydämme pää- sekä kaikki lvis-piirustukset, mikäli ne löytyvät. Pyydämme myös täyttämään etukäteen alkuhaastattelulomakkeen, joka tosin jää aika usein täyttämättä. Lomake käydään työn alussa läpi, ja tietoja etsitään tilaajan tai tilaajan edustajan – esimerkiksi isännöitsijän – kanssa. Piirustusten lisäksi tutustutaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaan eli PTS:n, rakennuksen korjaushistoriaan ja niin poispäin”, Antti Hatsala kertoo.

Itse kartoituksessa kootaan rakennuksesta kattava kokonaiskuva: onko talossa suoranaisia vaurioita, puutekohtia tai riskirakenteita kuten tasakatto, valesokkeli, kattoikkunoita tai tuulettumaton ulkoseinärakenne.

”Näitä asioita ei tavallisessa energiatodistuksessa yleensä huomioida. Riskirakenteiden kohdalla voidaan kuntotarkastuksessa tai -tutkimuksessa avata suoritusohjeen mukaan rakenteita porareikämittauksella tai rakenneavauksella. Rakenteita avaamalla voidaan nähdä esim. seinän eristeen paksuus ja sen kunto. Mikäli rakenne todetaan vaurioituneeksi, voidaan asiantuntevan suunnittelun jälkeen aloittaa rakenteen korjaaminen. Tällaisessa tilanteessa on hyvä mahdollisuus esim. ulkoseinän lisäeristämiselle, mikä erillistoimenpiteenä on erittäin harvoin kannattavaa, koska takaisinmaksuaika jää yleensä yli 30 vuoteen”, Hatsala jatkaa.

Ilman kattavaa kuntotarkastustakin saadaan selville tärkeitä tietoja. Energiatodistuksen laatimiseen liittyvällä havainnointikäynnillä voidaan tarkastaa esimerkiksi yläpohjan eristyksen tila ja lisäeristyksen tarve.

”Yläpohjan lisäeristämistä ei voida suositella, mikäli yläpohjassa ei edes käydä. Esimerkiksi vinojen yläpohjien tulee päästä tuulettumaan ja lisäeristämisellä voidaan pahimmillaan estää sen tuulettuminen, jolloin rakenne alkaa vaurioitua kosteusrasituksesta. On siis erittäin tärkeää tuntea kohde”, Hatsala painottaa.

Hatsalan mukaan on tärkeää, että energiatodistuksissa annetaan kannattavia ehdotuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Todistuksen laatijalla tulee olla hyvä yleiskuva rakenteen ja järjestelmän uusimisen kokonaiskustannuksista ja uusimismahdollisuuksista uusimpia tekniikoita hyödyntäen, jotta saadaan laskettua realistinen takaisinmaksuaika toimenpiteelle. Näin rakennuksen omistaja saa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, kun päätetään korjauksista tai niiden tarvitsemista lisäselvityksistä.

Aina ei kyse ole vain rahasta. Yhtä tärkeää on hyvä sisäilma ja asumisviihtyvyys.

”Ilmanvaihdosta puhuttaessa lämmöntalteenoton asentaminen painovoimaiseen tai koneelliseen poistokohteeseen on edellä olevasta hyvä esimerkki. Toimenpiteen takaisinmaksuaika jää pientaloissa yleensä 25-35 vuoden tienoille, mutta koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä lisää terveellisyyttä ja parantaa sen hallintaa. Koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä alkaa säästää rahaa heti, vaikka kustannuksien takaisinmaksuaika menee yli 10 vuoteen, mitä yleensä pidetään tavoiterajana tehtäville toimenpiteille”, Antti Hatsala kertoo.

”Kukaan ei ole tullut ”lankoja pitkin valittamaan”, että miksi olen mennyt laskemaan säästöehdotuksen, vaikka se ei olekaan hyvin kustannustehokas. Joissakin tapauksissa kirjoitan energiatodistuksen yhteenvedon kohdalle, että kohteessa ei ole kannattavia toimenpide-ehdotuksia, ja syyksi sen, että taloyhtiössä on jo toteutettu kannattavia toimenpiteitä. Eli jos toimenpiteet eivät ole ajankohtaisia tai merkittäviä energiasäästötoimia on jo tehty, kerron myös tämän yhteenvedossa. Hyviä esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä ovat lämpöpumppujen asentaminen, ikkunoiden ja ovien uusiminen jne. Lähtökohtaisesti asiantuntijalausunnoissa ja -raporteissa ei kehuta rakennuksia, vaan asiat esitetään toteavasti. Tämä voi joidenkin asiakkaiden mielestä tuntua jopa tylsältä tai kohteen haukkumiselta. Olen kuitenkin tuonut energiatodistuksessa asioita positiivisessakin valossa esille, mikäli järkeviä toimenpiteitä on jo toteutettu”, Hatsala selventää.

Energiatodistus paremmin hyötykäyttöön

Voisi kuvitella asiantuntijan käytyä kohteessa tutkimassa rakennusta ja annettua ehdotukset sen energiatehokkuuden parantamiseksi, että omistaja kiinnostuisi energiatodistuksen tuomasta tiedosta. Hatsalan kokemuksen mukaan kiinnostusta ei kuitenkaan yleensä ole. Varsinkin pientalojen osalta tilanne on se, että todistus tilataan asuntokauppaa varten, jolloin tieto energiasäästöistä saavuttaa omistajan liian myöhään. Toki ostaja saa kuitenkin tiedon ja voi sitä hyödyntää omassa asumisessaan. Todistusten määrä pientalokannassa kasvaa koko ajan asuntokauppojen myötä. Toivottavasti samaan aikaan myös energiatietoisuus laajenee, jolloin on erityisen tärkeää, että kustannustehokkaat energiasäästötoimenpide-ehdotukset on sisällytetty energiatodistukseen.

”Ehkä noin 15-20 prosenttia tilaajista on oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä energiatodistuksessa kerrotaan ja mitä siellä ehdotetaan. Energiatodistus voi kuitenkin olla aktiiviselle hallitukselle tai isännöitsijälle hyvä syy lähteä tekemään jatkoselvityksiä. Itse käytän energiatodistusta esim. esiselvityslaskennan lähtötietona ja se tuo merkittäviä lähtötietoja myös hankesuunnitteluun”, johtaja energia-asiantuntija Hatsala kertoo.

Energiatodistus kertoo rakennuksesta

Antti Hatsala on energiatodistuksen puolestapuhuja, vaikka ei kaikista siihen liittyvistä asioista samaa mieltä lainsäätäjien kanssa olekaan.

”Olen puolustanut aina energiatodistusta, sillä taustalla on merkittävästi rakennusfysiikan kaavoja eli tieteellisiä faktoja, kuten lämmönjohtuminen rakenteiden läpi. Lisäksi energiatoimet ovat lähtökohtaisesti ainoita peruskorjaus- ja uusimistoimenpiteitä, millä on takaisinmaksuaika eli ne tuovat säästöjä lompakkoon. Oikein tehtynä ja kohteeseen perehtyessä varsinkin kuntotarkastuksen yhteydessä energiatodistus antaa hyvän kokonaiskuvan rakennuksesta. Otetaan esimerkiksi vanha perikunnan omistama rintamamiestalo, josta kukaan omistajan edustajista ei tiedä edes perustietoja. Energiatodistuksen standardienergiankulutuksen mukainen laskenta voi olla yläkanttiin, mutta uudet omistajat eivät ainakaan ylläty ikävästi, kun ensimmäinen energialasku tulee. Ainoa mistä saa jonkun sortin viitettä energian kulutuksesta on energiatodistus. Lisäksi rintamamiestalossa löytyy yleensä merkittäviä säästömahdollisuuksia.”, Hatsala kertoo.

Energiatodistuksen kautta tieto rakennuksista myös kasvaa. Hatsalan mielestä energiatodistukseen tarvittaisiin hyvä lukuohje.

”Aivan ehdottomasti, energiatodistuksen kautta sitä tietoa lisätään, ja sitä kautta saadaan rakennuksesta oikeaa tai ainakin oikean suuntaista tietoa. Normaalit talon omistajat harvoin tietävät, mitä kWh tarkoittaa ja asiat tulisi esittää konkreettisemmin eli takaisinmaksuaikoina tai euroina. Ihmisten kyky varautua korjauksiin voisi tätä kautta parantua, energiatodistuksen kautta pitäisi saada tietoa tärkeimmistä rakenteiden ja järjestelmien uusimistarpeista sekä niiden ajankohdista. Esimerkiksi jos öljylämmityskattila tai säiliö on saavuttanut teknisen käyttöikänsä tulisi tästä mainita ja ehdottaa esimerkiksi lämpöpumppua”, Antti Hatsala lopettaa.

Johtavan energia-asiantuntijan Antti Hatsalan vinkit toimenpide-ehdotusten laadintaan

Käytä aika kohteen havainnointiin. Kerää taustatiedot ja keskustele myös kohteen edustajan kanssa (omistaja, taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä). Tärkeää on saada hyvä kuva itse rakennuksesta, sen rakenteista ja tekniikasta, rakennuksen korjaushistoriasta sekä tulevista korjaussuunnitelmista. Energiatodistus kannattaa toteuttaa aina kun mahdollista esim. kuntotarkastuksen ja kuntoarvion yhteydessä.

Varteenotettavia toimenpiteitä:

  • Yläpohjan lisäeristys: yläpohjan lisäeristäminen, kun villaa on 300 mm tai alle. Yläpohjan tarkistus on tärkeä tehdä, jotta nähdään, onko katon reuna-alueilla tilaa ja tarvitseeko kattorakenteita alkaa muuttaa tai tuulenohjaimia asentamaan. Lisäeristys on järkevää, vaikka takaisinmaksuaika olisi kymmenenkin vuotta.
  • Ulkoseinät ja koko rakennusvaippa: lisäselvityksenä on uusi menetelmä rakenteiden U-arvomittaus. Antaa tarkemman ja totuudenmukaisemman tiedon laskennan ja sitä kautta myös merkittävästi tarkemman hanke/korjaussuunnitelman laskelmat.
  • Maalämpö: varaava sähkölämmityskohde, öljy- tai kaukolämmityskohteessa maalämpö on yleensä hyvin tai erittäin hyvin kannattavaa, sillä takaisinmaksuaika on 8-14 vuotta.
  • Ikkunoiden vaihto kaksilasisista nykyaikaisiin energiaikkunoihin: vanhat kaksilasiset ikkunat ovat U-arvoltaan noin 2,8. Jos suojelupäätös ei estä, niin ikkunoiden vaihto U-arvoltaan 1:n ja alle, on kannattava toimenpide.
  • Lämmöntalteenotto: Lämmöntalteenotto, niissä kohteissa missä on jo koneellinen tulo ja poistojärjestelmä ja yli 15 vuotta vanhat laitteet kannattaa uusia. Painovoimaisessa ja koneellisessa poistossa asiaa kannattaa harkita, mutta vasta tarkemman suunnittelun pohjalta.
  • Lämpöpumput: lämpöpumput yleensäkin vesikiertoisissa kohteissa, ilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen kohteissa.
  • Rakenteiden tiivistäminen: maavarainen laatta pientalossa riippuen rakennuksesta, rakenteessa voi olla rakoja, joista tulee epäpuhtauksia sisäilmaan. Ilmatiiviyden hallinnoiminen yleensä.
  • Lämpökamerakuvaus: rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla voi löytää selviä lämpövuotokohtia, esim. eristämättömät rakenteet, raot rakenteissa, jne.
  • Energiahinnan muutokset: ostoenergian hinnan muutokset yleensäkin tulisi huomioida riskianalyysinä. Lähtökohtaisesti energian hinta kuitenkin nousee pitkällä aikavälillä, ellei fuusiota saada toimimaan merkittävästi ja tekniikka annetaan koko ihmiskunnan hyväksi. Ihmisten kyky varautua korjauksiin voisi tätä kautta parantua, todistuksen kautta pitäisi saada tietoa niistä tärkeistä rakenteiden ja järjestelmien uusimisista ja peruskorjauksista.

 Teksti: Motiva Oy (Antti Hatsalan haastattelu)

Takaisin