Energiatodistusneuvonta palvelee

Puhelinneuvonta tiistaisin klo 9-12. 

Puhelu Motivaan maksaa soittajalle koko maassa normaalin puhelinmaksun, puhelun hinta riippuu soittajan oman operaattorin hinnoittelusta.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin!

Kokoamme neuvontapalveluun tulevia kysymyksiä Usein kysyttyä -osioon. Vastauksia löytyy monipuolisesti energiatodistusvaatimuksiin, siirtymäaikoihin, sekä mm. laskentaan liittyen.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin!

Energiatodistusten laatijoille laskentaohjeet kootusti

Energiatodistusten laatijoille tarkoitetut laskentaohjeet ja esimerkit olemme koonneet Laskentaohjeet -sivulle!

 

Usein kysyttyä

1 Energiatodistuksen erillisselvitykset - miten toimitetaan ARAlle?

KYSYMYS:

Miten energiatodistuksen erillisselvitykset voi toimittaa ARAlle, kun niitä ei voi ladata energiatodistusrekisterissä suoraan energiatodistuksen laatimisen yhteydessä? Energiatodistuksen rekisteröinti ei onnistunut kun erillisselvityksiä ei pystynyt sinnen liittämään.

VASTAUS:

ARAn vastaus: Energiatodistuksen erillisselvityksiä ei tarvitse toimittaa energiatodistuksen yhteydessä ARAlle. Energiatodistus laaditaan normaalisti, erillisselvityksistä voi mainita lisätietoja osassa, mutta selvitykset toimitetaan ARAan vain jos todistukseen kohdistetaan tarkastus. Silloin erillisselvitykset toimitetaan muiden liitteiden ohella.

 

2 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Kysymykseni/palautteeni: 4 huoneiston rivitaloa (as.oy)on ryhdytty rakentamaan syksyllä 2011. Rakennuslupahakemuksen mukana rakennusyhtiö on toimittanut energiatodistuksen, joka on päivätty 12.8.2011. Energiatodistus on myös luovutettu osakkeiden ostajille syksyllä 2011 heidän ostaessaan välittäjältä asunnot. 

Vaipan ilmavuotokoe on tehty 4.6.2012. Mittauspöytäkirja on luovutettu as. oy:lle. Mittaukset on tehty kahdessa huoneistossa. 

Rakentaja on luovuttanut huoneistot osakkaille 22.6.2012.

Pitääkö rakentajan toimittaa joko osakkeenomistajille ja/tai asunto-osakeyhtiölle uudet, päivitetyt energiatodistukset?

VASTAUS:

Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen antopäivästä (4 huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Todistus olisi kuitenkin pitänyt vanhan lainkin mukaan päivittää lopputarkastuksen yhteydessä – nähtävästi näin ei ole tehty tai sitten todistus on päivitetty mittauspöytäkirjojen mukaiseksi mutta uutta todistusta ei ole toimitettu osakkaille/taloyhtiölle. Kannattaa tiedustella päivitettyä, vanhan lain mukaista todistusta (se olisi siis pitänyt aikoinaan tehdä) rakennuttajalta tai paikallisesta rakennusvalvonnasta (mikäli se olisi toimitettu sinne). Jos ilmanvuotokoe ei ole vaikuttanut energiatodistukseen, ei päivitystä ole mahdollisesti tehty. Mittaustiedot löytyvät silloin taloyhtiölle toimitetusta pöytäkirjasta.

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla että energiatodistus olisi hyvä tehdä uusiksi – mutta todistus laaditaan silloin ns. olemassa olevalle rakennukselle joten sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Jos muutoksia ei ole tehty, on tuo rakennuslupavaiheessa (tai sitten ilmanvuotomittausten jälkeen, lopputarkastuksen yhteydessä päivitetty energiatodistus voimassa siinä annetun ajan).

3 Onko vuonna 2008 laadittu vanha energiatodistus josta puuttuu e-luku riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten 1.6.2013 jälkeen?

Kysymys:
Onko vuonna 2008 laadittu vanha energiatodistus, josta puuttuu e-luku, riittävä rakennuksen lopputarkastusta varten 1.6.2013 jälkeen? Minulla 11.07.2018 asti voimassa oleva vanha energiatodistus, jolla rakennuslupa myönnetty vuonna 2008. Nyt vaaditaan päivittämään e-luvun osalta loppukatselmuksen yhteydessä. Onko päivittäminen todella välttämätöntä tässä vaiheessa kun ei ole edes tarkoitus myydä taloa? Tuntuu kohtuuttomalta lisäkululta jos näin todella on.
 
Vastaus:

Jos rakennus on otettu käyttöön (osittainen loppukatselmus) ennen uuden lain voimaan tuloa, olisi energiatodistus pitänyt päivittää silloin. Kun rakennuslupa on haettu vanhan lain aikana, koskevat vanhan lain säädökset rakennusta sen  käyttöönottoon saakka. Vanhan lain 6 §:n  mukaan energiatodistus olisi pitänyt päivittää jo ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tällöin tekijänä olisi ollut pääsuunnittelija eli sama henkilö joka teki lupavaiheen todistuksen vuonna 2008. 

Loppukatselmuksen todistuksena käytetään siten sitä energiatodistusta, joka on tehty rakennuslupaa varten, eli teillä nyt oleva todistus.

4 Miten pitkään vanhat energiatodistukset ovat voimassa kun uusi laki tulee voimaan?

V: Vanhat energiatodistukset ovat voimassa niin pitkään kuin todistukseen on merkitty (kuitenkin enintään 10 vuotta).

Poikkeuksena tähän ovat 1.6.2013 voimassa olevat, isännöitsijäntodistukseen sisältyvät energiatodistukset. Näiden voimassaoloaikaa on pidennetty siten, että niitä voi käyttää 31.12.2014 asti.

5 Olemme hakemassa rakennuslupaa kolmelle vapaa-ajan erillistalolle samalla tontilla - tarvitaanko luvan yhteydessä energiatodistus?

Kysymys: Olemme hakemassa rakennuslupaa kolmelle vapaa-ajan erillistalolle samalla tontilla. Talojen kerrosala on á 74m2. Tuleeko rakennuslupahakemuksen liitteenä olla energiatodistus?

Vastaus:

Kyseessä olevat rakennukset ovat loma-asuntoja, joten niille ei energiatodistusta tarvita rakennusluvan yhteydessä, mikäli rakennuksia ei käytetä majoitusliiketoimintaan.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

Uutiset ja tiedotteet

  • Pientalojen energiatodistusten hinnat ennallaan – uutta tietoa rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatasosta Lue lisää...
  • Motiva, YM ja ARA: Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä Lue lisää...
  • Energiatodistusopas 2016 julkaistu, autotalleista laskentaesimerkki Lue lisää...
  • Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat: Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. ─ Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita Lue lisää...
  • YM: Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille Lue lisää...
  • YM: Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille Lue lisää...
  • Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muutokset - YM pyytää lausuntoja Lue lisää...
  • YM: Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle Lue lisää...

Lisää uutisia