Energiatodistusneuvonta palvelee

Energiatodistusneuvonnan puhelinpalvelu avoinna tiistaisin klo 9-12.

Puh. (09) 6122 5090

Kysymyksiä voit lähettää myös sähköpostitse:

energiatodistus@motiva.fi

Ajankohtaista!

Oletko myymässä tai vuokraamassa ennen vuotta 1980 rakennettua pientaloa? Käytännön ohjeita ja neuvoja pientalojen energiatodistuksiin liittyen löydät sivustoltamme.

Ohjeita pientalon myyjälle tai vuokraajalle ->>>

 

Energiatodistusten laatijoille laskentaohjeet kootusti

Energiatodistusten laatijoille tarkoitetut laskentaohjeet ja esimerkit olemme koonneet Laskentaohjeet -sivulle!

 

Usein kysyttyä

1 Paritaloon energiatodistus jos puolikkaat on erotettu omiksi kiinteistöikseen?

KYSYMYS:

Miten on energiatodistuksen laita tapauksessa, jossa paritalo on lohkottu itsenäisiksi kiinteistöiksi (ei siis hallinnonjakosopimusta) ja vain toinen kiinteistönomistaja tarvitsisi todistuksen.
Kiinteistöillä on keskellä rakennusta yksi yhteinen seinä.

VASTAUS:

Jos asunnot ovat samalla rakennustunnuksella, tehdään yksi energiatodistus.

Jos asunnoilla on kaksi erillistä rakennustunnusta, tehdään erilliset energiatodistukset. 

Osoitteessa http://liiteri.ymparisto.fi/ voi käydä katsomassa, ovatko asunnot samalla rakennustunnuksella vai ei.

2 Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

Tarvitaanko isolle autotallille energiatodistus?

VASTAUS:

Erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi pientaloon rakennetaan erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotalli, tulee autotallirakennukselle laatia oma energiatodistus. Samoin silloin jos myydään tai vuokrataan omakotitalo jossa on erillinen, lämmitetty yli 50 neliömetrin autotallirakennus, tulee sille laatia oma energiatodistus.


Autotallien kohdalla rakennukseen liittyviä autotalleja (esim. taloon kytketty tai liittyvä autotalli) ei edelleenkään huomioida talon/rakennuksen energiatodistuksen laskennassa, eikä niille tarvitse laatia omaa energiatodistusta.

3 Ohjeita ja neuvoja pientalojen energiatodistuksiin liittyen

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville pientaloille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Pientalolla tarkoitetaan taloa jossa on 1-2 asuntoa. Tällaisia taloja ovat siis omakotitalot, erillistalot ja paritalot. Energiatodistus on laadittava kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus tulee esittää pientaloissa myynnin tai vuokrauksen yhteydessä riippumatta talon käyttöönottovuodesta (rakennusvuodesta), koska 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot tulevat energiatodistusvaatimusten piiriin. 

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Energiatodistuksessa käytettävät ja ilmoitettavat tiedot ->

Energiatodistusta ei tarvitse laatia silloin, kun kyse on seuraavista rakennuksista:

 • rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;
 • loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
 • väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Energiatodistusta ei tarvita myöskään silloin kun rakennus myydään purettavaksi, vuokraus koskee vuokraamista määräaikaisesti enintään vuodeksi tai kun kyseessä on alivuokraus.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Tietyissä poikkeustilanteissa energiatodistuksen voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti seuraavissa erityistilanteissa:

Vähäinen arvo:

Jos myytävä tai vuokrattava kohde on arvoltaan vähäinen.

 • Kohteella tarkoitetaan koko rakennusta, kiinteistöä, huoneistoa tai sen hallintaoikeutta, enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa).

Arvo määritellään vähäiseksi jos

 • talon tai huoneiston myyntihinta alittaa 50 000 euroa, tai
 • talon tai huoneiston vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Jos siis myytävän omakotitalon hinta on alle 50 000 euroa tai paritalon huoneiston hinta on alle 50 000 euroa, voi kohteelle laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen. Samoin voi toimia jos talon tai paritalohuoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Muu perusteltu syy käyttää kevennettyä menettelyä:

 • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä.
 • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. (Kohdetta esitellään julkisesti kun siitä on julkisesti ilmoitettu näyttöajankohta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat kyseisenä ajankohtana tulla paikalle. Kohde on tarjolla julkisesti myytäväksi jos kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus esim. web-sivuilla, ilmoitustauluilla, lehdissä, televisiossa tai radiossa.)

Usein kysyttyjä kysymyksiä pientalojen energiatodistuksista:

Taloni on todella vanha – 1800 –luvulta, en varmaan tarvitse energiatodistusta sitä myytäessä?

VASTAUS: Energiatodistus tarvitaan 1.7.2017 jälkeen myös vanhoille taloille.

Olen myymässä lomamökkiäni, tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei tarvita kun kyseessä on loma-asunto, jota EI käytetä majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen.

Omistan pienen, noin 45 neliöisen mummonmökin, jonka olen laittamassa myyntiin. Tarvitsenko energiatodistuksen?

VASTAUS: Energiatodistusta ei vaadita rakennuksilta joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä, joten et tarvitse energiatodistusta.

Voimmeko sopia myyjän ja ostajan kesken, että energiatodistusta ei laadita?

VASTAUS: Ette voi. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

 

4 Energiatodistuksen erillisselvitykset - miten toimitetaan ARAlle?

KYSYMYS:

Miten energiatodistuksen erillisselvitykset voi toimittaa ARAlle, kun niitä ei voi ladata energiatodistusrekisterissä suoraan energiatodistuksen laatimisen yhteydessä? Energiatodistuksen rekisteröinti ei onnistunut kun erillisselvityksiä ei pystynyt sinnen liittämään.

VASTAUS:

ARAn vastaus: Energiatodistuksen erillisselvityksiä ei tarvitse toimittaa energiatodistuksen yhteydessä ARAlle. Energiatodistus laaditaan normaalisti, erillisselvityksistä voi mainita lisätietoja osassa, mutta selvitykset toimitetaan ARAan vain jos todistukseen kohdistetaan tarkastus. Silloin erillisselvitykset toimitetaan muiden liitteiden ohella.

 

5 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Kysymykseni/palautteeni: 4 huoneiston rivitaloa (as.oy)on ryhdytty rakentamaan syksyllä 2011. Rakennuslupahakemuksen mukana rakennusyhtiö on toimittanut energiatodistuksen, joka on päivätty 12.8.2011. Energiatodistus on myös luovutettu osakkeiden ostajille syksyllä 2011 heidän ostaessaan välittäjältä asunnot. 

Vaipan ilmavuotokoe on tehty 4.6.2012. Mittauspöytäkirja on luovutettu as. oy:lle. Mittaukset on tehty kahdessa huoneistossa. 

Rakentaja on luovuttanut huoneistot osakkaille 22.6.2012.

Pitääkö rakentajan toimittaa joko osakkeenomistajille ja/tai asunto-osakeyhtiölle uudet, päivitetyt energiatodistukset?

VASTAUS:

Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen antopäivästä (4 huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Todistus olisi kuitenkin pitänyt vanhan lainkin mukaan päivittää lopputarkastuksen yhteydessä – nähtävästi näin ei ole tehty tai sitten todistus on päivitetty mittauspöytäkirjojen mukaiseksi mutta uutta todistusta ei ole toimitettu osakkaille/taloyhtiölle. Kannattaa tiedustella päivitettyä, vanhan lain mukaista todistusta (se olisi siis pitänyt aikoinaan tehdä) rakennuttajalta tai paikallisesta rakennusvalvonnasta (mikäli se olisi toimitettu sinne). Jos ilmanvuotokoe ei ole vaikuttanut energiatodistukseen, ei päivitystä ole mahdollisesti tehty. Mittaustiedot löytyvät silloin taloyhtiölle toimitetusta pöytäkirjasta.

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla että energiatodistus olisi hyvä tehdä uusiksi – mutta todistus laaditaan silloin ns. olemassa olevalle rakennukselle joten sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Jos muutoksia ei ole tehty, on tuo rakennuslupavaiheessa (tai sitten ilmanvuotomittausten jälkeen, lopputarkastuksen yhteydessä päivitetty energiatodistus voimassa siinä annetun ajan).

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

Uutiset ja tiedotteet

 • YM: Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle Lue lisää...
 • YM: Energiatodistusten käyttö laajenee väestönsuojiin EU:n vaatimuksesta Lue lisää...
 • Pientalojen energiatodistusten hinnat ennallaan – uutta tietoa rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatasosta Lue lisää...
 • Motiva, YM ja ARA: Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä Lue lisää...
 • Energiatodistusopas 2016 julkaistu, autotalleista laskentaesimerkki Lue lisää...
 • Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat: Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. ─ Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita Lue lisää...
 • YM: Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille Lue lisää...
 • YM: Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille Lue lisää...

Lisää uutisia