Puhelinneuvonta tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

Puhelu Motivaan maksaa soittajalle koko maassa normaalin puhelinmaksun, puhelun hinta riippuu soittajan oman operaattorin hinnoittelusta.

Puhelinneuvonnan numero on muuttunut 1.10.2014.

Uusi numero on (09) 6122 5090.

 

Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoille suunnattu tilaisuus järjestetään Helsingissä 10.3.2015.
Tutustu ohjelmaan ->

 

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin!

Kokoamme neuvontapalveluun tulevia kysymyksiä Usein kysyttyä -osioon.

Vastauksia löytyy monipuolisesti energiatodistusvaatimuksiin, siirtymäaikoihin, sekä mm. laskentaan liittyen.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin!

Energiatodistusten laatijoille olemme koonneet kysymys-vastaus -paketteja liittyen eri aiheisiin. Paketit löytyvät Lomakkeet ja laskentaohjeet -sivulta!

Uusimmat kysymykset

Painamalla kysymyksen otsikkoa aukeaa siihen liittyvä vastaus.

1 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon myynnin yhteydessä?

Kysymykseni/palautteeni:
Omistamme vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon. Jos myymme ko. kiinteistön, niin tarvitsemmeko kiinteistöämme varten energiatodistuksen?

VASTAUS:
Ennen vuotta 1980 valmistuneille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017.

2 Miksi rakentamismääräysten E-luvun raja-arvon täyttävä uusi hirsitalo ei ole energiatodistuksen C-luokassa?

Vastaus:

Uusille hirsitaloille on rakentamismääräyksissä säädetty muista pientaloista poikkeava raja-arvo energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Kaikki pientalot, runkomateriaalista riippumatta, luokitellaan kuitenkin energiatodistuksessa pientalojen energiatehokkuusasteikolla. 

Näin olleen energiamääräysten mukainen hirsitalo voi sijoittua energiatodistuksessa D-luokkaan.

Energiatodistuksen ensimmäisen sivun katkoviiva, joka kuvaa määräysten mukaisuuden raja-arvoa, ei päde hirsitalon tapauksessa. Tämä on ollut tietoinen valinta.

3 Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?

Kysymys:

Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?
 
VASTAUS:

Rivi- ja ketjutalojen kohdalla rakennuksen valmistumisvuodella ei ole merkitystä, vain rakennustyypillä.

Rivi- ja ketjutaloilta vaaditaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.7.2014.

 

4 Tarvitaanko energiatodistus vanhalle, vuonna 1990 peruskorjatulle rakennukselle?

Kysymys:

Tarvitaanko 1.6.2013 alkaen energiatodistus kohteeseen, joka on rakennettu 70-luvulla ja johon on 90-luvulla tehty laajennus johon haettu rakennuslupa.
 
VASTAUS:
 
Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017. Rakennuksen alkuperäinen valmistumis-/käyttöönottovuosi ratkaisee.

5 Onko rivitaloyhtiön rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus edelleen voimassa?

Kysymykseni/palautteeni: 4 huoneiston rivitaloa (as.oy)on ryhdytty rakentamaan syksyllä 2011. Rakennuslupahakemuksen mukana rakennusyhtiö on toimittanut energiatodistuksen, joka on päivätty 12.8.2011. Energiatodistus on myös luovutettu osakkeiden ostajille syksyllä 2011 heidän ostaessaan välittäjältä asunnot. 

Vaipan ilmavuotokoe on tehty 4.6.2012. Mittauspöytäkirja on luovutettu as. oy:lle. Mittaukset on tehty kahdessa huoneistossa. 

Rakentaja on luovuttanut huoneistot osakkaille 22.6.2012.

Pitääkö rakentajan toimittaa joko osakkeenomistajille ja/tai asunto-osakeyhtiölle uudet, päivitetyt energiatodistukset?

VASTAUS:

Rakennuslupavaiheessa vuonna 2011 annettu energiatodistus on edelleen voimassa todistuksessa annettuun päivämäärään mennessä - 10 vuotta todistuksen antopäivästä (4 huoneiston rivitalo on käsitelty todennäköisesti pientalokohteena).

Todistus olisi kuitenkin pitänyt vanhan lainkin mukaan päivittää lopputarkastuksen yhteydessä – nähtävästi näin ei ole tehty tai sitten todistus on päivitetty mittauspöytäkirjojen mukaiseksi mutta uutta todistusta ei ole toimitettu osakkaille/taloyhtiölle. Kannattaa tiedustella päivitettyä, vanhan lain mukaista todistusta (se olisi siis pitänyt aikoinaan tehdä) rakennuttajalta tai paikallisesta rakennusvalvonnasta (mikäli se olisi toimitettu sinne). Jos ilmanvuotokoe ei ole vaikuttanut energiatodistukseen, ei päivitystä ole mahdollisesti tehty. Mittaustiedot löytyvät silloin taloyhtiölle toimitetusta pöytäkirjasta.

Jos taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakentamisvaiheen jälkeen, voi olla että energiatodistus olisi hyvä tehdä uusiksi – mutta todistus laaditaan silloin ns. olemassa olevalle rakennukselle joten sen laatisi pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Jos muutoksia ei ole tehty, on tuo rakennuslupavaiheessa (tai sitten ilmanvuotomittausten jälkeen, lopputarkastuksen yhteydessä päivitetty energiatodistus voimassa siinä annetun ajan).

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

Uutiset ja tiedotteet

  • Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia Lue lisää...
  • Omakotitalojen energiatodistusten hinnat laskeneet Lue lisää...
  • YM: Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa Lue lisää...
  • YM: Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä Lue lisää...
  • Motiva selvittää: Käynnissä kysely energiatodistusten laatijoille Lue lisää...
  • Jyväskylän asuntomessutalojen energiatodistukset esittelyssä Lue lisää...
  • Motiva tiedottaa: Rivi- ja ketjutalot energiatodistuslain piiriin 1.7.2014 Lue lisää...
  • Uusia laskentaesimerkkejä julkaistu: toimistotalot Lue lisää...

Lisää uutisia