Energiatodistusneuvonta palvelee

Puhelinneuvonta tiistaisin klo 9-12. 

Puhelu Motivaan maksaa soittajalle koko maassa normaalin puhelinmaksun, puhelun hinta riippuu soittajan oman operaattorin hinnoittelusta.

Energiatodistusopas 2016 on julkaistu. Tutustu myös autotallien laskentaesimerkkiin. Lue lisää Laskentaohjeista!

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin!

Kokoamme neuvontapalveluun tulevia kysymyksiä Usein kysyttyä -osioon.

Vastauksia löytyy monipuolisesti energiatodistusvaatimuksiin, siirtymäaikoihin, sekä mm. laskentaan liittyen.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin!

Energiatodistusten laatijoille kysymys-vastaus -paketit laadintaan liittyvistä aiheista

Energiatodistusten laatijoille olemme koonneet kysymys-vastaus -paketteja liittyen eri aiheisiin. Paketit löytyvät Laskentaohjeet -sivulta!

 

Uusimmat kysymykset

Painamalla kysymyksen otsikkoa aukeaa siihen liittyvä vastaus.

1 Tarvitaanko energiatodistus vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon myynnin yhteydessä?

Kysymykseni/palautteeni:
Omistamme vuonna 1924 valmistuneen omakotitalon. Jos myymme ko. kiinteistön, niin tarvitsemmeko kiinteistöämme varten energiatodistuksen?

VASTAUS:
Ennen vuotta 1980 valmistuneille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017.

2 Miksi rakentamismääräysten E-luvun raja-arvon täyttävä uusi hirsitalo ei ole energiatodistuksen C-luokassa?

Vastaus:

Uusille hirsitaloille on rakentamismääräyksissä säädetty muista pientaloista poikkeava raja-arvo energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Kaikki pientalot, runkomateriaalista riippumatta, luokitellaan kuitenkin energiatodistuksessa pientalojen energiatehokkuusasteikolla. 

Näin olleen energiamääräysten mukainen hirsitalo voi sijoittua energiatodistuksessa D-luokkaan.

Energiatodistuksen ensimmäisen sivun katkoviiva, joka kuvaa määräysten mukaisuuden raja-arvoa, ei päde hirsitalon tapauksessa. Tämä on ollut tietoinen valinta.

3 Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?

Kysymys:

Tarvitseeko vuonna 1978 rakennettuun rivitaloon teettää energiatodistus?
 
VASTAUS:

Rivi- ja ketjutalojen kohdalla rakennuksen valmistumisvuodella ei ole merkitystä, vain rakennustyypillä.

Rivi- ja ketjutaloilta vaaditaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä alkaen 1.7.2014.

 

4 Tarvitaanko energiatodistus vanhalle, vuonna 1990 peruskorjatulle rakennukselle?

Kysymys:

Tarvitaanko 1.6.2013 alkaen energiatodistus kohteeseen, joka on rakennettu 70-luvulla ja johon on 90-luvulla tehty laajennus johon haettu rakennuslupa.
 
VASTAUS:
 
Energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen 1.7.2017. Rakennuksen alkuperäinen valmistumis-/käyttöönottovuosi ratkaisee.

5 Milloin energiatodistusten tietojärjestelmä otetaan käyttöön?

Kysymys:

Mitä kuuluu energiatodistusten tietojärjestelmälle? Milloin järjestelmä otetaan käyttöön? Onko odotettavissa jonkinlainen rekisteröintimaksu ja koskeeko se jo laadittuja todistuksia?

VASTAUS:

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) on vahvistettu 20.2.2015. Se tulee voimaan ja sovellettavaksi 1.5.2015.

Lain mukaan uusi energiatodistustietojärjestelmä on tarkoitettu

1) energiatodistusten laatimista varten;
2) todistusten laatimisen valvonnan apuvälineeksi;
3) todistusten ja niissä olevien tietojen käytön valvonnan apuvälineeksi;
4) todistusten laatijoiden valvonnan apuvälineeksi;
5) tietopalvelutehtäviä varten.

Energiatodistustietojärjestelmää eli energiatodistusrekisteriä ylläpitää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Energiatodistusrekisteri löytyy osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi.

Rekisteri on kolmiosainen: se sisältää tietoja energiatodistuksista, niiden laatijoista, ja se toimii ARAn valvonnan välineenä.

Energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 alkaen energiatodistusrekisterin kautta, käsin allekirjoitettuja lomakkeelle laadittuja todistuksia ei tämän jälkeen hyväksytä. Energiatodistusrekisteriin ei kuitenkaan tulla viemään jo nyt laadittuja, ARA:n tiedostomuodossa toimitettuja energiatodistuksia.

Energiatodistuksen laatijat voivat tehdä todistukset joko rekisterin käyttöliittymän kautta täyttämällä tarvittavat tiedot tai tuomalla todistuksen tiedot laskentajärjestelmistä rajapinnan kautta. Rekisterissä energiatodistus saa todistusnumeron ja kohteen E-luku ja energialuokka muodostetaan syötettyjen tietojen perusteella kun energiatodistus allekirjoitetaan.

Energiatodistus allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus on todistuskohtainen: jos energiatodistuksen tietoja pitää muuttaa sen allekirjoittamisen jälkeen, tulee laatia uusi todistus, joka saa uuden todistusnumeron.

Todistuksen laatimisesta peritään rekisteröintimaksu (noin 10 euroa per allekirjoitettu energiatodistus), jolla rahoitetaan tietojärjestelmän ylläpitokustannukset. Energiatodistuksen laatijoilta ei peritä muita rekisteröintiin liittyviä maksuja.

Lisätietoja energiatodistusrekisteristä

 

 

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

Uutiset ja tiedotteet

  • Energiatodistusopas 2016 julkaistu, autotalleista laskentaesimerkki Lue lisää...
  • Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat: Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. ─ Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita Lue lisää...
  • YM: Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille Lue lisää...
  • YM: Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille Lue lisää...
  • Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muutokset - YM pyytää lausuntoja Lue lisää...
  • YM: Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle Lue lisää...
  • Energiatodistukset esille julkisissa rakennuksissa Lue lisää...
  • ARA ja Motiva: Energiatodistusrekisteri kokoaa energiatodistukset yhteen 1.5.2015 alkaen Lue lisää...

Lisää uutisia